Genveje


UddannelsesudvalgUddannelsesudvalg

Metropols 17 uddannelsesudvalg rådgiver bestyrelsen og professionshøjskolens ledelse.

Uddannelsesudvalg 2018 - 2022

Efter fusionen pr. 1.3.2018 til Københavns Professionshøjskole offentliggøres medlemmer og materialer vedrørende uddannelsesudvalgene på kp.dk.

Opgaver

Uddannelsesudvalgene rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet, relevans samt om den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalgene afgiver indstillinger om studieordninger inden for det enkelte udvalgs område til rektors og bestyrelsens godkendelse.

Sammensætning

Uddannelsesudvalgene består af eksterne parter med viden om det specifikke arbejds- og uddannelsesområde samt medarbejder- og studenterrepræsentanter. Udpegningen til Metropols uddannelsesudvalg sker for en fireårig periode og følger bestyrelsens funktionsperiode. Udpegningsret til uddannelsesudvalgene er fastlagt i Metropols vedtægt.

Mødefrekvens

Uddannelsesudvalgene mødes typisk 2-4 gange årligt. Derudover afholdes et årligt møde med Metropols bestyrelse og uddannelsesudvalg. 

Information fra de enkelte udvalg

Se listen med links til alle uddannelsesudvalg øverst på siden. Links, der fører til medlemsoversigter og mødemateriale fra de enkelte uddannelsesudvalg.

Koncept for uddannelsesudvalgsarbejdet

Metropols bestyrelse har i juni 2016 vedtaget et fælles koncept for uddannelsesudvalgsarbejdet.