Genveje


Ergoterapeut­uddannelsenErgoterapeut­uddannelsen

Uddannelsesudvalgets opgaver, medlemsoversigt og mødematerialer

Ergoterapeutuddannelsens uddannelsesudvalg består af 14 medlemmer fra forskellige organisationer, som har engagement, viden og lyst til at indgå i arbejdet med at styrke og udvikle uddannelsen.

Opgaver

Uddannelsesudvalget rådgiver bestyrelsen og ledelsen om uddannelsens indhold og kvalitet og om uddannelsens relevans for samfundet. Udvalget mødes 2-4 gange om året. Læs mere om uddannelsesudvalgets opgaver i udvalgets forretningsorden (pdf).

Åse Munk Mortensen fra Ergoterapeutforeningen er udpeget som udvalgets formand.

Formand for uddannelsesudvalg
Udpeget af Ergoterapeutforeningen
Åse Munk Mortensen, regionsformand

Udpeget af Region Hovedstaden
Therese Vitthøfft Dahl, ledende ergoterapeut 
Nora Myllhamar, klinisk underviser

Udpeget af Kommune-Kontaktrådet
Tina Thor Møller, ledende ergoterapeut
Martin Guldager Larsen-Holst
Sonja Vinkler

Udpeget af Kliniske Undervisningssteder
Nanna Hebo Schmidt, klinisk underviser 

Udpeget af Danish.Care - Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi
Malene Pernille Alexandrowiz, ergoterapeut / konsulent 

Udpeget af Danske Handicaporganisationer
Nina Olsen, Nyreforeningen 

Udpeget af Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier, Syddansk Universitet
Cecelie von Bülow

Udpeget af Aalborg Universitet
Bente Meyer, lektor

Udpeget af Danske Gymnasier
Pia Sadolin, rektor

Udpeget af medarbejdere på Ergoterapeutuddannelsen
Sussi Sloth Lauridsen, lektor
Lone Decker, lektor  

Udpeget af studerende på Københavns Professionshøjskole
Ea De May Barnby, studerende 

Udpeget af studerende på Københavns Professionshøjskole
Anne Esbensen, studerende

Tilforordnede

Helle Mousing, uddannelsesleder for Ergoterapeutuddannelsen, leder møderne 

Kontakt

Sekretær for uddannelsesudvalg
Christina Wind

 

Sekretær for udvalget

Christina Wind

Ledelseskonsulent

Tlf.: +45 51632783

Helle Mousing

Uddannelsesleder

Tlf.: +45 51380590


--- nyt fra Laura----