Genveje


Fysioterapeut­uddannelsenFysioterapeut­uddannelsen

Uddannelsesudvalgets opgaver, medlemsoversigt og mødematerialer.

Fysioterapeutuddannelsens uddannelsesudvalg består af 14 medlemmer fra forskellige organisationer, som har engagement, viden og lyst til at indgå i arbejdet med at styrke og udvikle uddannelsen.

Opgaver

Uddannelsesudvalget rådgiver bestyrelsen og ledelsen om uddannelsens indhold og kvalitet og om uddannelsens relevans for samfundet. Udvalget mødes 2-4 gange om året. Læs mere om uddannelsesudvalgets opgaver i udvalgets forretningsorden (pdf).

Tine Nielsen fra Danske Fysioterapeuter er udpeget som udvalgets formand.

Formand for uddannelsesudvalg
Udpeget af Danske Fysioterapeuter
Tine Nielsen, regionsformand
Danske Fysioterapeuter

Udpeget af Region Hovedstaden
Janni Sleimann

Udpeget af Kommunekontaktråd Hovedstaden
Benedicte Fenger 

Udpeget af kliniske Undervisningssteder     
Lisbeth Wiben Gundersen, klinikchef

Udpeget af kliniske undervisere tilknyttet Fysioterapeutuddannelsen     
Karen Holmenlund Gottlieb

Udpeget af private fysioterapiklinikker
Birgit Grosen 

Udpeget af Danske Handicaporganisationer
Vakant 

Udpeget af Bispebjerg Hospital/KU
Susan Warming 

Udpeget af Physical Medicine & Rehabilitation Research
Line Rokkedal Jønsson 

Udpeget af  Gymnasieskolernes Rektorforening
Anne Frausing, rektor 

Udpegede af medarbejderne på Københavns Professionshøjskole
Bente Andersen, lektor
Jonna Jensen, lektor

Udpegede af studerende på Københavns Professionshøjskole
Elisabeth Martinelli, studerende
Laurits Terp Jensen, studerende   

Tilforordnede 

Jannick Marschall, uddannelsesleder
Linnea Ytting, Uddannelsesleder
Fysioterapeutuddannelsen, Københavns Professionshøjskole

Kontakt

Sekretær for uddannelsesudvalg
Christina Wind

Jannick Marschall

Uddannelsesleder

Tlf.: +45 51632730

Christina Wind

Ledelseskonsulent

Tlf.: +45 51632783