Genveje


Administrations- og forvaltnings-uddannelserne Administrations- og forvaltnings-uddannelserne

Uddannelsesudvalgets medlemsoversigt og mødemateriale

Udvalgets opgave at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af uddannelsen om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning. 
Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. 

Udvalget afgiver tillige indstillinger om studieordninger inden for udvalgets område.
Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet.

Kontakt

kontaktperson for uddannelsesudvalget er Sonny Englund

2018

25. januar 2018 - ​Aflyst
25. april 2018 - Aflyst
2. oktober 2018 - Dagsorden og referat

2017

Dagsorden 20. marts 2017 

Dagsorden 12. juni 2017 

Dagsorden 5. oktober 2017

2016

Referat 25. januar 2016 (pdf)

2015

Referat 26. august 2015 (pdf)

Referat 12. marts 2015 (pdf)

Formand: Mads Samsing, HK Kommunal

Mette Berg, Kommunernes Landsforening (KL)

Anna Gantriis, Foreningen af Offentlige HR-chefer

Vibeke Bredsdorff Sørensen, FTF

Helle Stang Traasdahl, Københavns Kommune, Sundhedsforvaltningen

Peter Raben, HK Stat

Anette Albrechtsen, Dansk Told & Skatteforbund

Mikkel Flatau, Tårnby Kommune 

Sonny Englund, valgt af og blandt medarbejder på Københavns Professionshøjskole

Peder Andersen, valgt af og blandt medarbejder på Københavns Professionshøjskole

Pia Freil, 
valgt af og blandt medarbejder på Københavns Professionshøjskole

Felix Falck, studerende - valgt af og blandt studerende på Københavns Professionshøjskole

Frederik Folkmann​, studerende - valgt af og blandt studerende på Københavns Professionshøjskole

 

Kontaktperson til uddannelsesudvalget

Udvalgssekretær: Inge Elscurt, Metropol

Sonny Englund, uddannelsesleder