Genveje


Afgørelser om meritAfgørelser om merit

Overblik over meritafgørelser på grunduddannelserne

Merit i forbindelse med optagelse

I 2016 sagsbehandlede Metropol ca. 3200 ansøgere med tidligere gennemførte uddannelseselementer og/eller beskæftigelse. Af disse blev der bevilget merit til 133 af de optagne. Dette svarer til, at 12,6% af de der har angivet, at de ønsker merit for et eller andet, og som er optagne i 2016, har fået bevilget merit. 

  2014 2015 2016 
Antal ansøgere, der har anført i deres ansøgning, at de tidligere har bestået eller gennemført elementer på en videregående uddannelse (eller beskæftigelse)

3159

3526   3176
Antal ansøgere, der ikke har anført i deres ansøgning, at de tidligere har bestået eller gennemført elementer på en videregående uddannelse (eller beskæftigelse), men som alligevel har, og som er opdaget på anden vis

464

304
 369

Antal ansøgere der tidligere har bestået eller gennemført elementer på en videregående uddannelse i alt 

3623

3830
 3545

Antal optagne studerende der tidligere har bestået eller gennemført elementer på en videregående uddannelse eller har haft relevant beskæftigelse

788

1076
 1059
Antal optagne studerende, som har fået merit i alt

70

128
 133
Procentandel af optagne studerende (der tidligere har bestået eller gennemført elementer på en videregående uddannelse eller har haft relevant beskæftigelse) som har fået merit

8,9%

11,9%
 12,6%

--- nyt fra Laura----