Genveje


DiplommodulerDiplommoduler

Københavns Professionshøjskole udbyder følgende diplommoduler med relation til palliation.

Palliativ indsats med fokus på mellemmenneskelige aspekter.
Modulet har fokus på den tværfaglige indsats betydning for samspil og kommunikation mellem familiens medlemmer som pårørende, både børn , unge og ældre. På modulet drøftes den eksistentielle indflydelse samt de kulturelle, sociale og samfundsmæssig forståelser af død og lindring. Hele modulet er rammen for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksisfordybelse.

Palliativ indsats med fokus på symptomlindring og evidens - blended learning.
Modulet har fokus på symptomlindring, fysiske lidelser og den tværfaglige indsats betydning for den uhelbredeligt syge og døende patient samt evidens af indsatsen. Modulet fokuserer på livskvalitet og meningsfulde aktiviteter og mestringsstrategiers indflydelse hos den uhelbredeligt syge og døende.

Palliativ indsats med fokus på symptomlindring og professionelt arbejde.
Modulet har fokus på betydningen af tværfaglig indsats for den uhelbredeligt syge og døende patients lidelser, især med henblik på komplekse tilstande. Der fokuseres på betydningen af det professionelle arbejde mellem liv og død og de etiske dilemmaer i relation hertil.