Genveje


Tog score-skema i brugTog score-skema i brug

Ole Rizzo Jensens diplomopgave førte til et fagligt oplæg for kollegerne, som straks tog scoringsredskabet CAM til sig, så de tidligere kan opspore delir hos borgere i hjemmeplejen.

Nogle gange kan små praksisændringer ske meget hurtigt. For kollegerne til hjemmesygeplejerske i Københavns Kommune, Ole Rizzo Jensen, greb straks til handling, da de på et gå-hjem-møde hørte hans oplæg om palliation, og hvordan de ved hjælp af et enkelt scoringsskema kan opspore delir hos svækkede ældre.

”De gik virkelig ivrigt til værks med det materiale, jeg underviste i! Allerede i pausen fortalte en SOSU-assistent, at hun nu kan se, at vi må forvente at en borger inden for den næste måned går ind i en terminal fase, og en sygeplejerske-kollega blev bedt om samme aften at køre ud til en borger, som måske er i delir.”

På den måde førte Oles afsluttende opgave i Metropols diplomfag ’Palliativ indsats med fokus på symptomlindring og professionelt arbejde’ til hurtige resultater.

Ny viden giver bedre behandling

Det var Oles chef, der bad ham dele sin viden fra efteruddannelsen med kollegerne. Tolv mødte op og lyttede til hans oplæg på fem kvarter om faser i palliation og delir, som var emnet for Oles opgave.

”Noget af det ved de godt i forvejen, fordi de har arbejdet med det i årevis, men det kom alligevel bag på dem, at de fleste af vores borgere falder ind under palliation. Nu kan de pludselig se det langt tidligere og forudse, om det bliver et sent eller terminalt forløb. De kan se, hvor vores borgere befinder sig på en tidslinje.”

Samtidig præsenterede Ole kollegerne for scorings-skemaet CAM, som han selv stiftede bekendtskab med i forbindelse med sin opgave.

”80 procent af alle døende får delir, men det er let at overse eller misforstå symptomerne. Nu kan vi ved hjælp af få observationsteknikker over et døgn eller en vagt konstatere om en person har delir og sætte hurtigt ind med den rette behandling og støtte. Det giver et langt mere værdigt forløb, og man kan undgå unødige hospitalsindlæggelser.”