Genveje


Samarbejde om teknologiudviklingSamarbejde om teknologiudvikling

Et samarbejde med Praksis- og Innovationshuset planlægges sammen med virksomheden. I vores One-Stop Shop model byder vi på alt lige fra workshops i idéfase og produktudvikling til afprøvning af jeres prototyper i vores testmiljøer. Nedenfor kan du læse om nogle af vores samarbejder med virksomheder.

Ropox: Idéudvikling om fremtiden hjælpemidler til kørestolsbrugere

I foråret 2017 valgte virksomheden Ropox at benytte husets testlejlighed som ramme for idéudvikling til nye hjælpemidler for kørestolsbrugere. Sammen med designfirmaet HarritSorensen, deltog kørestolsbrugere, ergoterapeuter fra hospitaler, undervisere fra Københavns Professionshøjskole og produktudviklere fra Ropox.

Se videoklip om deltagernes udbytte af dagen: Tværfagligt udbytte skaber innovative løsninger 

Silentia: Tværfaglig afprøvning af StoryPanels™ til børnevenlig afskærmning

SilentiaI efteråret 2017 bidrog et tværfagligt team af studerende til afprøvning og videreudvikling af Silentias succesrige afskærmning til børn, StoryPanels™. 

Produktet er allerede implementeret på en række hospitaler, fx Børne- og Ungeafdelingen på Herlev Hospital. 

Samarbejdet med Praksis- og Innovationshuset gav Silentia og de deltagende studerende – samt inviterede børn - mulighed for at udforske produktets potentiale gennem simulationer i husets hospitalsmiljø. 
Det resulterede både i nye idéer til, hvordan sundhedspersonale og pårørende kan inddrage produktet i arbejdet med børn, samt nye idéer til videreudvikling af produktet. 

Et naturligt næste skridt kunne være at afprøve effekten gennem et bachelorprojekt på et hospital, der anvender StoryPanels. 

 

OSAA Innovation: Patenteret mekanisk droppumpe

OSAA innovation caseI samarbejde med start-up virksomheden OSAA Innovation gennemførte Praksis- og Innovationshuset i foråret 2017 et udviklings- og testforløb af virksomhedens mekaniske droppose-løsning. Gennem simulationer i husets lejlighed og hospital blev IV-GO prototypen afprøvet med studerende og undervisere fra tre forskellige sundhedsuddannelser.

”Uden samarbejdet med Københavns Professionshøjskole, havde vi ikke stået lige så stærkt som vi gør i dag i vores produktudvikling. Miljøet på Københavns Professionshøjskole, deres udstyr og adgangen til sygeplejersker og studerende er virkelig imponerende. Det har vi slet ikke adgang til ellers som virksomhed og slet ikke som opstartsvirksomhed”, Ahmed Hessam, CEO, OSAA Innovation. 

Samarbejdet var en del af Patient@Home, Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og udviklingsprojekt. Samarbejdet med OSAA Innovation er et eksempel på en koordineret udvikling og afprøvning af et produkt i først testmiljø (Praksis- og Innovationshuset) og derefter driftsmiljø (Sjællands Universitetshospital, Køge).

Læs mere om OSAA Innovation.


INFUSER: STERISAFE™ - Mobil desinfektionsmaskine.

Laborant uddannelsen MetropolKøbenhavns Professionshøjskole samarbejder med virksomheden INFUSER som er en inkubationsvirksomhed, der forsker i og udvikler teknologier, der dekontaminerer overflader i sundhedssektoren samt bekæmper industriel luftforurening og dårlig lugt. Laborantuddannelsen på Københavns Professionshøjskole stiller viden om bakteriologi til rådighed, hvor Praksis- og Innovationshuset fungerer som testmiljø.

INFUSER og Københavns Professionshøjskole er begge en del af Copenhagen Science City.

DXTR: Intelligente byggeklodser, PlayDXTR

2 drenge på en murDe intelligente byggeklodser blev kåret som årets danske entreprenøridé i 2015. 

Sammen med studerende fra læreruddannelsen og ergoterapeutuddannelsen har DXTR gennemført  idéudviklingsworkshop med  efterfølgende afprøvning af prototyper i folkeskoler i Hovedstadsområdet.

Doll Health Lab: Sundhedslys som velfærdsteknologi

Et initiativ i Greater Copenhagen, som skal udvikle viden, praksis og teknologi for at fremme anvendelsen af biologisk virkningsfuldt lys til gavn for borgere og samfund, virksomheder og arbejdspladser.