Genveje


ErhvervssamarbejdeErhvervssamarbejde

Praksis- og Innovationshuset tilbyder virksomheder et virkelighedsnært simulationsmiljø, hvor du kan udvikle og teste ny velfærdsteknologi. Det sker i samarbejde med studerende, undervisere og forskere fra Københavns Professionshøjskole – og i tæt dialog med hospitaler, kommuner og borgere.

Vi tilbyder gode muligheder for teknologiudvikling

Huset understøtter samarbejder på tværs af uddannelse, forskning og erhvervsliv og tilbyder bred tværfaglig sparring i alle faser af produktudviklingen. Med skræddersyede innovationsforløb for virksomheder og institutioner faciliterer vi samarbejde om idéudvikling, prototyping eller afprøvning af konkrete produkter og/eller services. Ny velfærdsteknologi skal virke i virkeligheden, og derfor er det frugtbart med input fra fremtidens sundhedsprofessionelle.

Læs mere og kontakt

Du kan læse mere om Praksis- og Innovationshuset i denne folder (pdf).
Vil du vide mere om konkrete samarbejder, kan du kontakte Ann Rasmussen, OPI-konsulent og projektleder på annr@phmetropol.dk eller tlf.: +45 24 29 62 91

Sådan kan vi arbejde sammen med jeres virksomhed

I kan henvende jer om samarbejde uanset, hvor langt I er nået med jeres produkt. På idéudviklings workshops kan I få sparring på jeres idé af Metropols studerende, undervisere eller forskere, som bidrager med den nyeste faglige viden om brugernes behov og udfordringer. Samtidig giver de indsigt i den praksis, som det færdige produkt skal implementeres i. 

I husets testmiljøer afprøver vi jeres prototyper eller færdige produkter med forskellige brugerscenarier og målgrupper. Gennem vores stærke netværk hjælper vi jer med at få afprøvet jeres prototype eller produkt i driftsmiljøer på kommuner og hospitaler, fx gennem bachelorprojekter med vores studerende.

 

Se husets muligheder illustreret i nedenstående infografik

 
Praksis- og Innovationshuset illustreret i infografik