Genveje


KontaktKontakt

Kontakt en af vores medarbejdere, hvis du gerne vil vide mere.

Institutchef

Katrine Hornum-Stenz,kahs@kp.dk, tlf. 5163 2490
Katrine er overordnet ansvarlig for udvikling og strategiske prioriteringer for Praksis- og Innovationshuset. Hun varetager strategisk koordinering med direktionen i Københavns Professionshøjskole, foruden at være ansvalig for husets Advisory Board og eksterne interessenter.  

Afdelingsleder

Kirsten Falk, kifa@kp.dk, tlf. 5163 2780
Kirsten er ansvarlig for kontakten til uddannelserne på Københavns Professionshøjskole og den praktiske koordinering og udvikling af undervisningsudvikling og simulationsbaseret træning. Hun leder den strategiske udvikling af relationer og aktiviteter i forhold til Praksis- og Innovationshusets interessenter i kommuner, hospitaler, virksomheder og netværk.  

Administrativ medarbejder

Lotte Hvidberg Bødstrup, lobo@kp.dk, tlf. 5138 0655 

Lottes primære opgaver er at koordinere den daglige drift af huset. Derudover står hun også for bookning/udlejning af lokaler, indretning af huset og indkøb af udstyr og inventar. Introduktioner til huset og de teknologier og muligheder huset rummer, er også Lottes opgave. 

Virksomhedskonsulenter

Ann Rasmussen, annr@kp.dk, tlf. 2429 6291
Thomas Harsløf, tohr@kp.dk, tlf. 2429 6527
Berit Grubbe Pfuhl, befp@kp.dk, tlf. 51380561

Vores virksomhedskonsulenter er projektledere for virksomhedssamarbejder, og dermed ansvarlige for udviklings- og afprøvningssamarbejder med virksomheder, hvor vi inddrager studerende, undervisere og forskere.

Konsulent

Jakob Hedegaard, jahe@kp.dk, tlf. 51380485
Jakob holder styr på alle teknologier i huset. Jakob er med fra afklaring af behov, forhandling med leverandører til, hvordan undervisere og studerende kommer i gang med at anvende teknologierne i undervisningen.

Konsulent

Hanne Skov, hask@kp.dk, tlf. 5138 0436
Hanne arbejder med kompetenceudvikling og e-læringsforløb i teknologiforståelse samt varetager intern/ekstern kommunikation for huset.

Lektor og simulationsprojektleder

Hanne Selberg, hase@kp.dk, tlf. 5163 2401. 

Hanne arbejder med kompetenceudvikling og projekter om simulationsteknologier, mobile plejeløsninger til behandling i eget hjem samt velfærdsteknologier i hverdagen. 

Innovationskonsulent

Werner Sperschneider,  wesp@kp.dk, tlf. 23733 386

Werner er Metropols innovationskonsulent i netværksorganisationen Copenhagen Health Innovation. CHI er et partnerskab omkring sundhedsinnovation mellem CBS, DTU, Københavns Universitet, Københavns Professionshøjskole, Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Werners opgave er bl.a. at bringe mere innovations- og entreprenørskabstænkning ind i vores uddannelser på Københavns Professionshøjskole. I CHI regi arrangerer vi talentudviklingsprogrammer der går på tværs af de fire videninstitutioner. 

Serviceassistent

Marie Horne Bervild, mhbe@kp.dk, tlf. 5163 2512
Marie arbejder som administrativ- og praktisk medarbejder. Hun har primært ansvaret for organisering og indkøb af udstyr og remedier samt et indgående kendskab til udstyret og dets anvendelsesmuligheder 

Ledelseskonsulent

Line Toft Sørensen, lits@kp.dk, tlf. 51632859

Line arbejder med ledelsesunderstøttelse samt kommunikations- og logistikprojekter