Genveje


Testmiljø for velfærdsteknologiTestmiljø for velfærdsteknologi

Når du træder ind i Praksis- og innovationshuset, træder du ud i virkeligheden. Husets 2000 m2 er indrettet, så det simulerer den praksis, som vores studerende skal arbejde i, når de er færdige med deres uddannelse.

Huset byder på faciliteter, der giver mulighed for at simulere sektorovergange og fx følge borgerens vej fra indlæggelse til genoptræning.

Ved at klikke på fanerne herunder, kan du læse mere vores testmiljø.

Plantegning praksishuset

Hospitalet

Hospitalet rummer simulationsfaciliteter i form af sengestue, akutscenarie, medicinrum, skyllerum samt fødestue med fødeleje og tilhørende fantomdukke. Fødestuen er placeret på 1 sal.

Når vi praktiserer simulationsundervisning anvender underviserne et kontrolrum til at styre de forskellige scenarier på hospitalet. I briefing/debriefingrum tales scenarierne igennem med de studerende både før og efter selve simulationen.

Metropol Praksishuset stueetage

Eksempler på scenarier:

 • Børnescenarier – astma, feberkrampe og sondeanlæggelse
 • Anlæggelse af venekateter (PVK)
 • Blærescanning
 • Blødende mavesår
 • Flytning af overvægtige patienter
 • Kommunikationstræning med patienter 
 • Pædagogisk intervention med patienter
 • Farmakologi
 • Følge procedure og regler for medicinhåndtering
 • Fødselssimulator
 • Fødselsforløb
 • Fødselsforberedelse
 • Ergonomi/arbejdsstillinger
 • Akut blødning
 • Underkrops forløsning
 • Præeklampsi
   
 
Udviklingspotentiale:
 • Forflytningsteknologier
 • Intelligente madrasser, puder, bleer
 • Teknologier til trykaflastning
 • Logistik systemer til overblik over pleje, behandling mv.
 • Teknologier rettet mod specifikke diagnose grupper, som fx demens eller diabetes
 • Teknologier rettet mod specifikke behandling/undersøgelsesopgaver 
 • Teknologier til medicinhåndtering og indretning af ’smarte medicinrum’
 • Teknologier til telemedicinsk behandling og monitorering af borger i eget hjem
 • Lugtsimulation
 • Teknologier til en sansefødestue – lyd og lys simulation

Testlejlighed og fødestue 

På 1.sal har vi simulationsfaciliteter i form af en testlejlighed, badeværelse med servicetoilet, kontormiljø samt to Multi Sensory Environment rum. 

Både i testlejligheden og i vores sengestue anvender vi ofte vores dragter, som simulerer old-age, hemi-parese og bariatri (overvægt). Dragterne giver en realistisk simulation af aldring, hemiparese og overvægt - en kropslig læring, som man ikke kan læse sig til. 

I vores briefing/debriefingrum tales scenarierne igennem med de studerende både før og efter selve simulationen.

praksishuset 1 sal

Eksempler på træning og simulation:
 • Forflytningsteknikker i borgerens hjem
 • Køkkentræning med borger i eget hjem
 • Aktivitetsanalyse af borgerens aktiviteter i fx stue eller køkken
 • Telemedicin 
 • Kommunikationstræning med borgere
 • Pædagogisk intervention med borgere
 • Brug af sanseintegration profiler for borgere med demens
 • Kontorergonomi
 • Sagsbehandling i offentlig administration
 
Udviklingspotentiale:
 • Velfærdsteknologi i borgerens hjem –  fx sociale robotter, udvikling af spiserobot til dysfagi-patitenter, stemmestyring af skabe, gardiner, dyne, tøjbøjler samt touchskærme til kommunikation med pårørende eller de professionsansatte
 • Telemedicinske løsninger, fx fysisk træning via skærm
 • Dialogskærme, fx giraff
 • Fotonik - teknologier til udbredelse af sundhedslys 
 • Teknologier til telemedicinsk behandling og monitorering af borger i eget hjem
 • Multisensory rum – fx Interaktiv gulv/væg, fiberoptik, aromaterapi, klangvugge, tør-vand massagemadras
 • Lugtsimulation
   
 

Fysisk trænings- og testlaboratorium

På 2.sal finder du Praksis- og Innovationshusets fysiske trænings- og testlaboratorium, som er indrettet med en kraftplatform, ultralydsscanner, træningsområder med fx løbebånd og kondicykel og teknologier til lungefunktionsmåling/måling af iltoptagelse.

praksishuset 2 sal

Eksempler på scenarier:

 • Bevægelsesanalyse koblet med EMG måling
 • Løbestilsanalyse og ganganalyse koblet med videooptagelser
 • Lungefunktionsmåling
 • Ultralydsscanning –  fx diagnosticering af vævsforhold i bevægeapparatet
 • Test af styrke og udholdenhed
 • Analyse af samspil mellem muskelsynergier
 • Behandling og kommunikationstræning i behandlingsrum
 • Skade ambulatorium

Prototyping og Augmented Reality

3.salen rummer faciliteter, som kan anvendes til forskellige formål. I det ene rum har vi vores virtuelle center, hvor vi kan simulere lidt større scenarier, som f. eks.  et jordskælvsområde for vores KAT/RISK manager studerende. I det andet rum ligger vores FabUniverse - et værksted til digital fabrikation inspireret af makerspace kulturen og fab-lab tankegangen.

Eksempler på aktiviteter:
 • Digital Environment simulation/ Interaktiv simulation, fx i borger/patient scenarier og til digital scenografi
 • Workshops med Telepresence-robot, Eyetracker, og VR/AR-briller
 • Workshops med virksomheder om fx idéudvikling eller prototyping
 • Showroom for samarbejdende virksomheder
 • Træning i at anvende Sundhedsplatformen og andre administrative systemer

Udviklingspotentiale:

 • Branddroner
 • Udvikling af VR scenarier
 • Lugtsimulation