Genveje


AfregningAfregning

De økonomiske rammer for praktikvirksomhed er bestemt af det refusionstaxameter, som læreruddannelsen modtager fra ministeriet.

Refusionstaxameteret dækker såvel praktik som praksissamarbejde.

Afregning af praktikken finder sted via e-faktura.

Forhold, der er bestemmende for proceduren:

 • Der skal udbetales ét fast praktikhonorar pr. studerende efter hvert praktikmodul
 • Der afregnes for de studerende, der gennemfører praktikken, uanset om praktikskolen vurderer den studerende bestået/ikke-bestået. 

Specifikke oplysninger om afregning

 • Afregning for folkeskoler

  For folkeskoler gælder, at professionshøjskolernes godtgørelse af kommunernes særlige udgifter til praktikvirksomhed udbetales til kommunen, som herefter administrerer midlerne i forhold til de enkelte praktikskoler. 

  Læs Notat for afregning af praktik på folkeskoler efterår 2019

 • Afregning for frie skoler

  For frie og private skoler, herunder efterskoler, gælder, at læreruddannelsens godtgørelse af skolens særlige udgifter til praktikvirksomheden udbetales direkte til skolen. Skolen administrerer herefter midlerne på skolen.

  Læs om afregning med frie skoler (pdf).

 • Refusionstaxameteret

  Refusionstaxameteret fastsættes i finansloven. I finansåret 2018 er taxameteret 15.050 kr. pr. studerende pr. 30 ECTS; svarende til 5.017 kr. pr. praktikperiode på 10 ECTS. 

  Læreruddannelsen afregner med kommunerne/den frie skole efter hver praktikperiode svarende til antallet af studerende, der i den pågældende periode har gennemført praktik i kommunen/på den frie skole i en periode på 10 ECTS gange refusionstaxameteret. Taxameteret bliver almindeligvis justeret hvert år.