Genveje


EvalueringEvaluering

Der foretages hvert år evalueringer af alle praktikforløb

Der evalueres med alle parter i praktikken studerende, praktikskoler og undervisere på læreruddannelsen. Der benyttes fortrinsvis elektroniske spørgeskemaer, men også gruppeinterviews benyttes.

Alle praktikskoler skal foretage en evaluering på skolen sammen med praktikanterne ved praktikkens afslutning. Praktikskolen bestemmer selv form på denne evaluering. Praktikskolen skal bruge evalueringen til at foretage justeringer til den næste praktikperiode.

Læreruddannelsens evalueringer af praktik sendes hvert år til alle praktikskoler og findes også her

Evaluering af praktik 2017-2018