Genveje


Information til kommunerInformation til kommuner

Med læreruddannelsen af 2013 (LU13) har kommunerne fået en større opgave i forhold til praktik i læreruddannelsen.

I forbindelse med LU13 indgik Kommunernes Landsforening og det daværende Uddannelsesministerium en aftale om samarbejder mellem professionshøjskoler og kommuner om praktik i læreruddannelsen (pdf).

I denne aftale fremgår det bl.a., at professionshøjskoler og kommuner skal indgå partnerskabsaftaler om praktik og anden praktikvirksomhed. Derudover skal kommunerne beslutte, hvilke skoler der skal fungere som praktikskoler.

Partnerskabsaftaler

Læreruddannelsen på Metropol har indgået partnerskabsaftaler med alle kommuner i hovedstadsregionen om praktik og praksissamarbejde. Partnerskabsaftalen indeholder beskrivelser af forventninger til praktikkens parter og de indeholder ligeledes kvalitetskravene til praktikskolerne. Se et eksempel på en partnerskabsaftale (pdf).

Anden praktikvirksomhed/praksissamarbejde

Anden praktikvirksomhed, som kommunerne og læreruddannelsen samarbejder om, dækker over praksissamarbejde. I aftaleteksten mellem partierne, der står bag den nuværende læreruddannelse, er praksissamarbejdet beskrevet som en måde at forankre læreruddannelsen mere i praksisfeltet på.

Hver gang en skole har studerende i praktik, skal skolen før eller efter praktikken lave praksissamarbejde med studerende fra læreruddannelsen. Læs mere om praksissamarbejde.

Afregning

Læs om afregning af praktik.