Genveje


Om praktikOm praktik

Praktikken i læreruddannelsen

Faget praktik udgør en helt grundlæggende bestanddel i læreruddannelsen. Faget binder læreruddannelsen sammen og sikrer progression – bl.a. fordi praktikken forberedes, gennemføres og efterbehandles i et samarbejde mellem praktik, undervisningsfag og faget Lærerens Grundfaglighed.

Praktikfaget er opdelt i 3 niveauer og indholdsbestemt ved tre overordnede kompetenceområder: Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Til hvert kompetenceområde knytter der sig på hvert af de tre praktikniveauer et antal videns- og færdighedsmål. De tre praktikniveauer udgør til sammen 30 ECTS-point. 

Praktikken er tilrettelagt som tre praktikperioder á 6 uger. Praktikperioderne afvikles på henholdsvis 1., 3. og 4. årgang. 

Læs mere om vejledninger og retningslinjer og inspiration til praktik for praktiklærere.

Krav til praktikskoler

Læreruddannelsen skal godkende skolerne som praktikskoler efter de kvalitetskrav, der stilles til skolerne. Kvalitetskravene til en praktikskole er beskrevet i de partnerskabsaftaler (pdf) læreruddannelsen laver med kommunerne (gælder for folkeskolerne) og i de samarbejdsaftaler (pdf) læreruddannelsen indgår med private og frie skoler.

Herudover skal en praktikskole hvert år lave en uddannelsesplan, der beskriver hvordan studerende i praktik på skolen, kan opnå målene for praktik. Uddannelsesplanen skal godkendes af læreruddannelsen. Læs mere om uddannelsesplaner.

Afregning

Læs om afregning af praktik.