Genveje


Inspiration til praktik for praktiklærereInspiration til praktik for praktiklærere

Praktiklærere og eksaminatorer kan orientere sig i nedenstående materiale om praktikken og praktikkens kompetencemål.

Særligt til praktikniveau 1:

 • Canger, T. og Kaas, L. Aa. (2016): Praktikbogen. Hans Reitzel,

Særligt til praktikniveau 2:

 • Jensen, Elsebeth, red. (2015) Didaktik.  (Praktikbog 1) Akademisk forlag
 • Løw, Ole red. (2015) Klasseledelse.  (Praktikbog 2) Akademisk forlag
 • Skibsted, Else, red.(2015) Relationsarbejde.  (Praktikbog 3) Akademisk forlag

Særligt til praktikniveau 3:

 • Mogensen, Arne (2015) Lektionsstudier i skolen. Kollegial sparring gennem fælles studier. Dafolo.
 • Søndergaard, Dorte Marie mfl. (2014): Ro og Klasseledelse i folkeskolen – Rapport fra ekspertgruppen om ro og klasseledelse. Undervisningsministeriet
 • Haslebo, G. og Lund, G. E. (2015): Relationsudvikling i skolen. Dansk psykologisk Forlag

Litteratur om områder med relevans for de studerendes dannelsesproces i netop praktikfaget.

At handle         

 • Dale, Erling Lars (2003): Pædagogik og professionalitet. Forlaget KLIM     
 • Kristiansen, Marianne: Professionelt nærvær – om underviseres ubevidste kommunikation. I: Carsten Nejst Jensen (red.): Om voksenundervisning. Billesø & Baltzer, 2004.

At kommunikere

 • Hermansen, Løw og Petersen (2013): Kommunikation og samarbejde – i professionelle relationer. Akademisk Forlag
 • Knudsen, Hanne (2010): Har vi en aftale? Magt og ansvar i mødet mellem folkeskole og familie. Nyt fra samfundsvidenskaberne

At samarbejde                           

 • Albrechtsen, Thomas (2013): Professionelle læringsfællesskaber, teamsamarbejde og undervisningsudvikling. Dafolo.
 • Lauvås, P. og Handal, G. (2015): Vejledning og Praksisteori. Forlaget Klim

At iagttage

 • Dewey, John (1934/2008): Erfaring og opdragelse. Hans Reitzels Forlag
 • Nilssen, V. & Solheim, R. (2012). Å forstå kva elevane forstår. Om skriving som bru mellom teori og praksis i lærarutdanninga. I S. Matre og G. Melbye (red.). Å skrive seg inn i læreryrket (s. 69-87). Trondheim: Akademika.

At reflektere

 • Schön, Donald (2013): Uddannelse af den reflekterende praktiker.  Forlaget Klim
 • Tiller, Tom: At forske i skolens hverdag I Brekke, Mary & Tiller, Tom (red.) (2014): Læreren som forsker, Indføring i forskningsarbejde i skolen. Forlaget Klim

At forandre

 • Bayer, Plauborg og Vinter Andersen, (2007): Aktionslæring, læring i og af praksis. Hans Reitzels Forlag
 • Furu; E. M. (2014): Den lærerstuderende som aktionslærer i klasseværelset I M. Brekke og T. Tiller (red.) (2014): Læreren som forsker, Indføring i forskningsarbejde i skolen. Forlaget Klim