Genveje


Vejledninger og retningslinjerVejledninger og retningslinjer

Der stilles store krav til alle parter i praktikken. Det gælder både praktikskoler, studerende og læreruddannelse. I retningslinjerne for de enkelte praktikniveauer kan du læse mere om forventninger, krav og indhold i praktikken på alle niveauer. Her findes alle vigtige og relevante oplysninger om praktikken. Retningslinjerne findes nederst på siden under henholdsvis praktikniveau 1, 2 og 3.

Praktikskolerne kan orientere sig i Pejlemærker for den gode praktik (pdf). Pejlemærkerne omhandler de vigtigste elementer for, hvordan praktikskolerne kan skabe den bedste praktik for lærerstuderende.

Før, under og efter praktik skal de studerende arbejde med en praktikportfolio. I praktikportfolioen arbejder de studerende med deres professionsfaglige udvikling i tilknytning til praktikken. I Vejledning til professionsportfolio 2018-2019 (pdf) er kravene til indholdet i portfolioen beskrevet.

De studerendes praktiklærer har mulighed for at få adgang til de studerendes portfolio i praktikportalen.

Kompetencemålsprøver

Efter hvert praktikniveau skal en eller flere praktiklærere fra praktikskolen deltage som eksaminator i kompetencemålsprøven med de studerende. I Vejledning til kompetencemålsprøve for praktiklærere og UC-undervisere kan du læse om krav, forventninger og rollefordelingen til prøven Du kan også orientere dig i den tilsvarende til de studerende Vejledning til kompetencemålsprøven for studerende (pdf)

Information om praktikniveauer

 • Praktikniveau 1

  På praktikniveau 1 er det de studerendes første undervisningsfag der er i fokus. Det kan enten være dansk, matematik eller engelsk. Alle fagene er aldersspecialiserede i yngste (1. – 6. klasse) eller ældste (4. – 10- klasse). Der kan også optræde andre fag i praktikken end den studerendes undervisningsfag.

  Praktikniveau 1 har fokus på den studerendes udvikling af egen undervisningspraksis og begyndende analyse af undervisning. Grundlaget for modulet er den studerendes arbejde med afgrænsede undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende.  Særligt fokus for modulet er lærerrollen, lærerarbejdet og det didaktiske møde mellem eleven og stoffet.

  De studerende skal i praktikken arbejde med planlægning, gennemførelse og evaluering af kortere undervisningssekvenser med fokus på lærerens rolle og det didaktiske møde mellem eleven og det faglige stof og lærerens rolle i forhold til samarbejdet med elevens forældre. Herudover indgår den studerendes arbejde med at analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen.

  Læs mere om praktikniveau 1, herunder også datoer og deadlines for praktikken i Retningslinjer for praktikniveau 1 2017-2018 (pdf).

 • Praktikniveau 2

  På praktikniveau 2 er det de studerendes andet undervisningsfag der er i fokus. Det kan være hele fagrækken i folkeskolen, men ofte ikke dansk eller matematik. Andre fag end det andet undervisningsfag kan optræde i praktikken.

  Praktikniveau 2 har fokus på lærerprofessionens mangfoldighed og på de forskellige arenaer, der rummer relevante arbejdsopgaver for en uddannet lærer. De studerende skal i modulet i forskellig grad stifte bekendtskab med lærerfagets forskellige muligheder og den elevmangfoldighed en lærer kan møde i folkeskolen og i andre arenaer, hvor lærerarbejde forekommer.  

  Læs mere om praktikniveau 2, herunder også datoer og deadlines for praktikken i Retningslinjer for praktikniveau 2 2017-2018 (pdf)

 • Praktikniveau 3

  På praktikniveau 3 er det for de ordinære studerende det tredje undervisningsfag, der er i fokus. Det kan være hele fagrækken i folkeskolen, men ofte ikke dansk eller matematik. Andre fag end det andet undervisningsfag kan optræde i praktikken. 

  For meritstuderende er det alle de valgte undervisningsfag der er i fokus. Det kan være hele fagrækken i folkeskolen. Praktikniveau 3 har fokus på lærerprofessionens mangfoldighed og på de forskellige arenaer, der rummer relevante arbejdsopgaver for en uddannet lærer. 

  De studerende skal i modulet i forskellig grad stifte bekendtskab med lærerfagets forskellige muligheder og den elevmangfoldighed en lærer kan møde i folkeskolen og i andre arenaer, hvor lærerarbejde forekommer.

  Læs mere om praktikniveau 3, herunder også datoer og deadlines. Retningslinjer for praktikniveau 3 (pdf)

Specifikke oplysninger om afregning

 • Afregning for folkeskoler

  For folkeskoler gælder, at professionshøjskolernes godtgørelse af kommunernes særlige udgifter til praktikvirksomhed udbetales til kommunen, som herefter administrerer midlerne i forhold til de enkelte praktikskoler. 

  Læs Notat for afregning af praktik på folkeskoler efterår 2019

 • Afregning for frie skoler

  For frie og private skoler, herunder efterskoler, gælder, at læreruddannelsens godtgørelse af skolens særlige udgifter til praktikvirksomheden udbetales direkte til skolen. Skolen administrerer herefter midlerne på skolen.

  Læs om afregning med frie skoler (pdf).

 • Refusionstaxameteret

  Refusionstaxameteret fastsættes i finansloven. I finansåret 2018 er taxameteret 15.050 kr. pr. studerende pr. 30 ECTS; svarende til 5.017 kr. pr. praktikperiode på 10 ECTS. 

  Læreruddannelsen afregner med kommunerne/den frie skole efter hver praktikperiode svarende til antallet af studerende, der i den pågældende periode har gennemført praktik i kommunen/på den frie skole i en periode på 10 ECTS gange refusionstaxameteret. Taxameteret bliver almindeligvis justeret hvert år.