Genveje


PraksissamarbejdePraksissamarbejde

Praksissamarbejde

Praksissamarbejde er ikke et selvstændigt fag i læreruddannelsen, men indgår i måden at undervise på i fagene på læreruddannelsen. Samarbejdet skal være koncentreret omkring faglige relevante forhold, der f.eks. kan være udviklingsorienterede eller eksperimenterende. 

Praksissamarbejdet kan have fokus på fagdidaktiske forhold eller pædagogisk udvikling. De konkrete mål for praksissamarbejdet tager udgangspunkt i de konkrete kompetencemål for de implicerede fag/moduler fra læreruddannelsen.

Praktikskolerne kan med praksissamarbejdet sætte fokus på skolens særlige indsatsområder, få styrket arbejdet med særlige faglige forhold eller udvikle områder i skolen. 

For at praksissamarbejdet bliver velfungerende for både praktikskoler og læreruddannelse må begge parter være aktive udøvere i samarbejdet. Det mest hensigtsmæssige er, når begge parter aktivt tænker praksissamarbejde som en del af en naturlig årsplanlægning på skolen/uddannelsen og ser muligheder for samarbejde om relevante faglige problemstillinger, som en naturlig del af arbejdet med at uddanne kommende lærere. 

Når en skole skal have studerende i praktik, skal skolen i samme skole-/studieår lave praksissamarbejde med ét hold eller gruppe af studerende fra læreruddannelsen. 

Læs den generelle vejledning om praksissamarbejde (pdf)

Hvordan planlægges praksissamarbejde?

For at praksissamarbejdet kan lykkes, så det bliver succesfuldt for både praktikskoler og læreruddannelse, kræver det, at begge parter oplever samarbejdet som relevant for kerneydelsen begge steder. For at imødekomme dette, vil læreruddannelsen tilrettelægge en planlægningsproces, hvor begge parter, både praktikskoler og undervisere på læreruddannelsen, får mulighed for at foreslå indhold og form til konkrete praksissamarbejder. 

Den endelige koordinering og fordeling af praksissamarbejder foretages af praktikkontoret.