Genveje


PraktikrådetPraktikrådet

Praktikrådet er rådgivende organ om forhold vedrørende praktikvirksomhed – praktik og praksissamarbejde.

Praktikrådets formål er at arbejde med udvikling af praktikvirksomhed i læreruddannelsen. Rådets sammensætning skal sikre forbindelsen mellem praktikkens tre parter; læreruddannelsen, praktikskolerne og de studerende.

Rådet mødes 3 - 4 gange om året.

Praktikrådet består af repræsentanter fra praktikskolerne, undervisere på læreruddannelsen og studerende. Praktikkontoret er ansvarlig for rådet og leder rådets møder.

Rådets medlemmer i studieåret 2016/2017

Praktikrådet er ved at blive nedsat for 2017/2018. Praktiklærere, praktikkoordinatorer og skoleledere der er interesseret i at deltage kan henvende sig til praktikkontoret.

Praktikskoler/kommuner

Pernille Keyper
Praktiklærer og koordinator
Skolen på Duevej

 
Yvonne Toft Bech
Viceskoleleder 
Brøndbyvester Skole
 
Lise Roar
Viceskoleleder
Gladsaxe Skole
 
Marck Tønnesen
Viceskoleleder
Højdevangens Skole 
 
Simone Schjeltved 
Viceskoleleder
Pilegårdsskolen
 
Jannie Aagaard
Praktiklærer og koordinator
Kirkebjerg Skole
 
Kristoffer Hertz
Praktiklærer og koordinator 
Gungehusskolen 
 
Sidsel Ziegler Simonsen
praktiklærer og koordinator
US 10 Tårnby
 
Jens Poulsen, 
udviklingskonsulent 
Københavns Kommune 

Undervisere på SoL

Peter Jespersen, Lektor

Theis Hoppe, Lektor

Britt Blåbjerg Hansen, Lektor

 

Studerende på SoL

Afventer valg