GenvejeAftale om samarbejde og delestillinger

En ny rammeaftale skal sikre et stærkt samarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol og Region Hovedstaden. 

Første skridt er en aftale om at etablere delestillinger, så forskning, patientbehandling og pleje bliver koblet endnu tættere sammen til gavn for patienter og borgere.

Læs mere om Proces for etablering af delestillinger.

Download skemaet Etablering af delestillinger til brug for oprettelse af delestillinger. 

I de kommende år vil der bliver udviklet flere tiltag, der skal sikre de bedst uddannede professionsbachelorer til fremtidens sundhedsvæsen. Dette vil bl.a. omfatte fælles projekter og initiativer på bl.a. efter- og videreuddannelsesområdet og i samarbejde med andre relevante parter.

Læs mere om aftalen.