Genveje


Om aftalenOm aftalen

Professionshøjskolen Metropol og Region Hovedstaden tager et vigtigt skridt mod et tættere samarbejde

Læger, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige grupper fra Region Hovedstadens hospitaler får nu lettere ved at arbejde på Professionshøjskolen Metropol. Det er resultatet af en ny aftale om delestillinger, som Professionshøjskolen Metropol og Region Hovedstaden har indgået.

Hermed bliver der mulighed for at koble udviklingen af ny, forskningsbaseret viden endnu tættere til sundhedsuddannelserne til gavn for den forebyggelsesindsats, behandling og pleje, der ydes af professionsbachelorer til patienter og borgere i Region Hovedstaden.

Etablering af delestillinger på tværs af Metropol og hospitalerne i Region Hovedstaden hvor fremtrædende forskere og eksperter får et ben i begge lejre, vil både styrke det faglige indhold på uddannelserne og samtidig sikre en hurtig implementering af den nyeste sundhedsfag­lige viden på hospitalerne.