Genveje


ReferNetReferNet

ReferNet er et europæisk netværk, der arbejder med at samle, analysere og sprede information om erhvervsuddannelserne på tværs af Europa.

Erhvervsuddannelser i Europa

Nationalt Center for Erhvervspædagogik på Københavns Professionshøjskole varetager opgaven i Danmark med at samle, analysere og sprede information om erhvervsuddannelserne. Den seneste rapport om erhvervsuddannelserne i Danmark, på dansk og engelsk, kan downloades på nedenstående links. Rapporterne er en del af en serie om erhvervsuddannelserne i EU-lande samt Norge og Island. Rapporterne er alle udarbejdet af eksperter fra de enkelte landes repræsentanter i ReferNet.

Cedefop – Europæisk Center for Erhvervsuddannelserne

Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training, er det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelser og har sit hovedkontor i Thessaloniki, Grækenland. Det er centrets opgave at støtte EU-Kommissionen i at styrke og udvikle erhvervsuddannelserne i EU. Centret vil udvikle og udbrede en fælles politik for erhvervsuddannelserne og øge kendskabet til og forståelsen af erhvervsuddannelsernes rolle i livslang Læring.

Om ReferNet

ReferNet blev oprettet af Cedefop for at imødekomme efterspørgslen efter information, der kan sammenligne de enkelte EU-medlemslandes udvikling og politik indenfor erhvervsuddannelserne. Nationalt Center for Erhvervspædagogik på Københavns Professionshøjskole er den danske repræsentant i ReferNet.

På Cedefops hjemmeside kan du læse og downloade alle EU-lande samt Norge og Islands rapporter om erhvervsuddannelser mv.

Nyheder

På følgende links kan du få nyheder fra Cedefop

Øvrige links

REFERNET LOGO
National news on VET logo
National ReferNet policy reports grafic
VETBib LOGO
VET in Europe logo