Genveje


Om projekt BørneBuddiesOm projekt BørneBuddies

Projekt BørneBuddies er finansieret via støtte fra Egmont Fonden i samarbejde med Institut for Sygepleje, professionshøjskolen Metropol.

Fokus på barnets trivsel 

Projekt BørneBuddies går ud på at etablere et korps af frivillige studerende fra Professionshøjskolen Metropol, der kan yde akut hjælp til raske børn i Storkøbenhavn, der oplever alvorlig sygdom – herunder livstruende og kronisk invaliderende sygdom (fysisk & psykisk) – eller død i familien. Samtidig ønsker vi at skabe anvendelsesorienteret viden om, på hvilke måder frivillige kan understøtte barnets trivsel og hverdagsliv og medvirke til, at barnet bliver set og hørt i en svær tid. Korpset af frivillige studerende støtter således barnets trivsel og hjælper med at opretholde dagligdagen i en svær tid og med at videreføre de aktiviteter, der hørte til familiens liv før sygdommen. Samværet med barnet foregår altid på dets egne præmisser. 

Hjælp til hverdagsaktiviteter 

BørneBuddies vil kunne give raske børn et pusterum og en mulighed for at deltage i aktiviteter og hverdagsgøremål, som det pga. omstændighederne i familien kan være svært for forældrene at støtte op om. Det kan f.eks. være lektiehjælp, højtlæsning, leg, gåture, udflugter, følgeskab til fritidsaktiviteter og andet. 

Formålet med projekt BørneBuddies

På Metropol ønsker vi, at projektet skal bidrage med at løfte de samfundsudfordringer, der eksisterer omkring børn, der oplever alvorlig sygdom eller dødsfald i hjemmet. Målet er at styrke viden om arbejdet med børn, at anvende denne viden i professionsuddannelserne samt at yde den presserende og akutte hjælp, der skaber trivsel for børn.

Projektet starter op som pilotprojekt i januar 2017, og fortsætter til og med 2018. Håbet er, at vi i det tidsrum får hjulpet 200 børn og efterfølgende kan implementere tilbuddet på Metropol samt udbrede det til andre professionshøjskoler. Krav til deltagelse:

Familier: Vi stiller ingen umiddelbare krav til familier, der ønsker at være med. Der skal alene være tale om et akut behov for hjælp ifm. alvorlig sygdom eller dødsfald. Alle familier vil dog blive inviteret til en samtale med en projektleder, før de får tilbudt en BørneBuddy.  Dette sker med henblik på det bedste match mellem barn og BørneBuddie samt for at sikre, at samtykket til deltagelse sker på et informeret grundlag.

Studerende: Vi stiller høje krav til de studerende, der deltager i projekt BørneBuddies. Der følger et stort ansvar med opgaven, som kræver en høj grad af ansvarsbevidsthed.   
Alle BørneBuddies er derfor udvalgt på baggrund af skriftlig ansøgning samt en personlig samtale, og alle har gennemført et obligatorisk kursus vedrørende børn og sorg. Alle BørneBuddies har desuden afleveret børne- og straffeattest og gennemgår løbende supervision. 

Samarbejde & finansiering:

Projekt BørneBuddies er finansieret via støtte fra Egmont Fonden i samarbejde med Institut for Sygepleje, Professionshøjskolen Metropol.

Vi har løbende undervisning og sparring med Børn, Unge og Sorg

Vi vil gerne takke følgende sponsorer for ekstra bidrag til projektet:
  • Sportsmaster Danmark for sponsorering af bolde og udstyr til fysisk udfoldelse 
  • Bog & idé, Nørrebro Bycenter for bidrag i form af bøger mm. til vores værested
  • STAEDTLER® Nordic - Denmark, som har sørget for børnene kreativt kan udfolde sig på vores værested
  • Hoej.dk som har sponsoreret tivolibilletter i forbindelse med lysfesten 5/4 - 2017

Organisering af projektet