Genveje


Realkompetencevurdering, merit og dispensation fra 6 års regelRealkompetencevurdering, merit og dispensation fra 6 års regel

Her kan du læse mere om realkompetencevurdering, merit og dispensation fra 6 års reglen på Københavns Professionshøjskoles akademi- og diplomuddannelser.

Realkompetencevurdering

En realkompetencevurdering (RKV) er en vurdering af din samlede viden, færdigheder og kompetencer, som du har opbygget gennem arbejdsliv, uddannelsesaktiviteter og øvrige fritidsaktiviteter. Vurderingen foretages af en uddannelsesinstitution. Får du anerkendt dine realkompetencer, så får du et bevis på det. I fanen nedenfor kan du læse mere om de forskellige former for RKV, og hvordan du søger.

Merit 

Du kan søge merit for et modul på en af Københavns Professionshøjskoles akademi- eller diplomuddannelser, hvis du har bestået uddannelseselementer fra en anden videregående uddannelse, der kan sidestilles med disse. Du skal være optaget på en akademi- eller diplomuddannelse på Københavns Professionshøjskole, før du kan søge merit. I fanen nedenfor kan du læse mere om hvordan du søger merit.

Dispensation fra 6 års reglen

Er du startet på en akademi- eller diplomuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette jævnfør gældende bekendtgørelse. I fanen nedenfor kan du læse mere om hvordan du søger om dispensation.

Du kan få vurderet og anerkendt dine realkompetencer i forhold til:

 • adgangskravene til en akademi- eller diplomuddannelse (Adgangsbevis)
 • et eller flere moduler på en akademi- eller diplomuddannelse (Kompetencebevis)
 • en hel akademi- eller diplomuddannelse (Uddannelsesbevis)

Læs mere om RKV og ansøgningsproceduren på "Realkompetencevurdering - RKV".

Vejledning til ansøgning

For at kunne søge merit for et modul på en af Københavns Professionshøjskoles akademi- eller diplomuddannelser skal du være optaget på en akademi- eller diplomuddannelse. Derudover skal det uddannelseselement, som du tidligere har bestået, kunne sidestilles med det modul som du søger merit for.

Det er gratis at søge om merit. Der er ingen ansøgningsfrist, og du kan forvente en sagsbehandling på ca. 4 uger fra vi har modtaget din ansøgning. Bemærk at i perioden fra den 1. juli til den 14. august er der forlænget sagsbehandlingstid på grund af sommerferie.

Sådan søger du
 1. Du skal downloade og udfylde ansøgningsskemaet: Meritansøgning
 2. Sammen med ansøgningsskemaet skal du vedlægge dokumentation for dine tidligere beståede uddannelseselementer (fagbeskrivelse/litteraturliste og eksamensbevis)
 3. Derudover skal du vedlægge dokumentation på, at du er i gang med en uddannelse hos Københavns Professionshøjskole

Din ansøgning skal sendes til evu@kp.dk - angiv "Meritansøgning + den uddannelse du er optaget på" i emnefeltet. Al dokumentation skal vedhæftes som filer og sendes i én mail. 

Hvis du søger merit for flere moduler, skal du indsende ét ansøgningsskema inkl. dokumentation pr. modul.

Når du har søgt
Din ansøgning om merit vil blive behandlet i relevante institut, og du vil efterfølgende modtage et afgørelsesbrev pr. mail.

På nogle uddannelser er der særlige uddannelseselementer, der berettiger til merit. Nedenfor kan du se hvilke uddannelser og uddannelseselementer det er gældende for.

 • Diplom i ledelse

  Har du tidligere bestået certificerede uddannelsesmoduler i offentlig ledelse på diplomniveau (DOL), så giver de ret til merit for de tilsvarende moduler på diplom i ledelse. Når du ansøger om merit for disse, kan du se bort fra ovenstående punkt 1, men blot vedlægge dokumentation for punkt 2 og 3. Din ansøgning skal sendes til evu@kp.dk - angiv "Meritansøgning + diplom i ledelse" i emnefeltet.

 • Sundhedsfaglig diplomuddannelse
  Følgende to uddannelsesforløb giver merit, såfremt du kan dokumentere ovenstående punkt 2 og 3:

  • UCSF kurset fra Rigshospitalet kan give merit for det obligatoriske modul: Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (5 ECTS-point)
  • Efteruddannelse for operationssygeplejersker kan give merit for valgmodulet: Kvalitetsstyring og innovation (5 ECTS-point)

  Hvis du har gennemført et af ovenstående kursusforløb, skal du skrive en kort ansøgning og vedlægge dokumentation for punkt 2 og 3. Din ansøgning skal sendes til evu@kp.dk - angiv "Meritansøgning + den uddannelse du er optaget på" i emnefeltet.
Vejledning til ansøgning
Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra reglen om, at en akademi- eller diplomuddannelse skal afsluttes senest 6 år efter at den er påbegyndt.

Det er gratis at søge om dispensation fra 6 års reglen. Du kan tidligst ansøge efter dit 5. studieår, og du skal forvente en sagsbehandling på ca. 4 uger fra vi har modtaget din ansøgning. Bemærk at i perioden fra den 1. juli til den 14. august er der forlænget sagsbehandlingstid på grund af sommerferie.


Du søger ved at udfylde denne blanket


Når du har søgt

Din ansøgning om dispensation sendes til evu@kp.dk og vil blive behandlet i relevante institut, og du vil efterfølgende modtage et afgørelsesbrev pr. mail.