Genveje


Realkompetence­vurdering - RKVRealkompetence­vurdering - RKV

Her kan du finde information om realkompetencevurdering og læse mere om hvordan du søger.

Du kan søge om RKV i forhold til alle Københavns Professionshøjskoles akademi- og diplomuddannelser.

Adgangsbevis
Du kan søge om at få foretaget en vurdering af, hvorvidt dine realkompetencer kan sidestilles med adgangskravene til den uddannelse, du ønsker optagelse på. På diplomuddannelser kan der ikke søges RKV i forhold til kravet om to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du et adgangsbevis. 

Det er gratis at blive realkompetencevurderet i forhold til adgang.

Kompetencebevis
Du kan søge om at få foretaget en vurdering af, hvorvidt dine realkompetencer svarer til et eller flere moduler på en akademi- eller diplomuddannelse. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du et kompetencebevis, som svarer til et modulbevis. 

Det koster 2.500,- kr. at blive realkompetencevurderet i forhold til et enkelt modul.

Uddannelsesbevis
Du kan søge om at få foretaget en vurdering af, hvorvidt dine realkompetencer svarer til en hel akademi- eller diplomuddannelse. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du et uddannelsesbevis. 

Det koster maksimalt 25.000,- kr. at blive realkompetencevurderet i forhold til en hel uddannelse.

Information om ansøgningsproces
Vi tilbyder gratis indledende screening med henblik på at vurdere om der er grundlag for at iværksætte en RKV. En sådan screening foretages på baggrund af dit CV, som du fremsender til evu@kp.dk. Herefter vil du modtage en tilbagemelding om hvorvidt vi vurderer, at der er grundlag for at iværksætte en konkret ansøgning om RKV. Ved RKV i forhold til kompetence- og uddannelsesbevis faktureres forud, og betaling skal være modtaget før igangsættelse af sagsbehandling.

Vi tilbyder gratis vejledning i forbindelse med udarbejdelse af den konkrete ansøgning om RKV.

I fanerne nedenfor kan du læse mere om hvad en ansøgning skal indeholde alt efter om det er med henblik på et adgangsbevis, kompetencebevis eller uddannelsesbevis. Der er ingen ansøgningsfrist, og du kan forvente en sagsbehandling på 4-6 uger fra vi har modtaget din ansøgning. Bemærk dog at der i forbindelse med helligdage og ferier kan være længere sagsbehandlingstid.

Når du har søgt, vil din ansøgning blive behandlet i relevante institut, og du vil efterfølgende modtage et afgørelsesbrev pr. mail. Såfremt der ud fra en foreløbig vurdering af den foreliggende dokumentation ikke kan træffes en afgørelse, kan RKV tilrettelægges som et individuelt forløb med anvendelse af fx interviews, prøver mv. Forløbet tilrettelægges med inddragelse af ansøgeren.

Du kan læse mere om lovgrundlaget for RKV i Realkompetencebekendtgørelsen.

Sådan søger du

En ansøgning med henblik på et adgangsbevis til en akademi- eller diplomuddannelse skal som udgangspunkt indeholde følgende:

 1. En ansøgning hvor du tydeligt angiver hvilken uddannelse du søger optagelse på. I ansøgningen skal du i prosaform selvstændigt beskrive og reflektere over dine faglige og personlige kompetencer i forhold til at kunne matche adgangskravene til den uddannelse, som du søger adgangsbevis til. Du skal i teksten referere til dit eget dokumentationsmateriale. Teksten må maksimalt have et omfang af 3 sider.
 2. Et CV med en beskrivelse af alle de faktorer du vurderer, der har været med til at kvalificere dig til adgang til uddannelse. Det kan være særlige arbejdsopgaver, kurser, uddannelse, frivilligt arbejde, organisationsarbejde m.m.
 3. Dokumentation for de kompetencer, som du har erhvervet via uddannelse, kurser, beskæftigelse, frivilligt arbejde etc.

Når du ansøger om RKV med henblik på et adgangsbevis til en akademiuddannelse, skal du dokumentere at dine kompetencer svarer til niveau 4 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Når du ansøger om RKV med henblik på et adgangsbevis til en diplomuddannelse, skal du dokumentere at dine kompetencer svarer til niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.

Derudover kan der være særlige forhold på nogle uddannelser, hvorved ansøgningen skal indeholde yderligere punkter. Det er gældende for uddannelserne herunder.

Din ansøgning skal sendes til evu@kp.dk - angiv "RKV - adgangsbevis" i emnefeltet. Al dokumentation skal vedhæftes som filer og sendes i én mail.
 • Den sociale diplomuddannelse

  I stedet for ovenstående punkt 1 skal du udfylde eller tage udgangspunkt i ansøgningsskemaet: RKV-ansøgningsskema - den sociale diplomuddannelse

  Din ansøgning skal være en casebeskrivelse fra dit nuværende eller tidligere arbejde, hvor du beskriver dine arbejdsopgaver og de problemstillinger, du stilles overfor. Herefter skal du beskrive dine refleksioner over problemerne, og hvordan du har arbejdet med problemstillingerne. Af casebeskrivelsen skal det fremgå, at du har kompetencer svarende til akademiniveau – Kvalifikationsrammen for Livslang Læring niveau 5.

 • Diplomuddannelsen i beskæftigelse

  I stedet for ovenstående punkt 1 skal du udfylde eller tage udgangspunkt i ansøgningsskemaet: RKV-ansøgningsskema - beskæftigelse 

  Din ansøgning skal være en casebeskrivelse fra dit nuværende eller tidligere arbejde, hvor du beskriver dine arbejdsopgaver og de problemstillinger, du stilles overfor. Herefter skal du beskrive dine refleksioner over problemerne, og hvordan du har arbejdet med problemstillingerne. Af casebeskrivelsen skal det fremgå, at du har kompetencer svarende til akademiniveau – Kvalifikationsrammen for Livslang Læring niveau 5.

 • Diplomuddannelsen i socialformidling

  Udover de generelle krav til realkompetencevurdering (ansøgning, CV og dokumentation), som er beskrevet ovenstående, skal du udfylde ansøgningsskemaet: RKV-ansøgningsskema - socialformidling 

  Ansøgningen, hvor du i prosaform selvstændigt beskriver og reflekterer over dine faglige og personlige kompetencer, skal indeholde en casebeskrivelse fra dit nuværende eller tidligere sociale arbejde, hvor du beskriver dine arbejdsopgaver og de problemstillinger, du stilles overfor. Herefter skal du beskrive dine refleksioner over problemerne, og hvordan du har arbejdet med problemstillingerne. Af casebeskrivelsen skal det fremgå, at du har kompetencer svarende til akademiniveau – Kvalifikationsrammen for Livslang Læring niveau 5.

  Erfarings- og vidensområder, der kan give dig kompetencer til at læse på diplomuddannelsen i socialformidling:
  • Praktisk kendskab til organisationsforhold på det sociale område, herunder til kommuners samfundsmæssige betydning og kontekst, og kendskab til organisationsteori og -udvikling. 
  • Praktisk og/eller teoretisk kendskab til psykologi, kommunikation, konflikthåndtering og samarbejde indenfor organisationer og borger-system-relationer. 
  • Noget kendskab til teorier om sociale problemers opståen og fremtrædelsesformer.
  • Noget kendskab til relevante retlige rammer for socialt arbejde, herunder forvaltningsret.
  • Metodiske kompetencer til at skelne mellem beskrivelse, analyse og vurdering af sociale problemer og sociale indsatsformer.
  • Kompetence til at kunne formulere, kritisk analysere og reflektere over praksisnære problemstillinger indenfor den socialfaglige praksis.
 • Akademiuddannelsen i socialt arbejde

  I stedet for ovenstående punkt skal du udfylde eller tage udgangspunkt i ansøgningskemaet. 

  Din ansøgning skal være en casebeskrivelse fra dit nuværende eller tidligere arbejde, hvor du beskriver dine arbejdsopgaver og de problemstillinger, du stilles overfor. Af casebeskrivelsen skal det fremgå, at du har kompetencer svarende til - Kvalifikationsrammen for Livslang Læring niveau 4

 • Akademiuddannelsen i beskæftigelse
Sådan søger du

En ansøgning med henblik på et kompetencebevis på en akademi- eller diplomuddannelse skal indeholde følgende:

 1. En kompetencebeskrivelse i forhold til det/de moduler, du søger RKV i forhold til. Her beskriver du dine faglige kompetencer i forhold til de specifikke uddannelses- eller kompetencemål, som er angivet i studieordningen for det/de moduler, som du søger RKV i forhold til. Du finder studieordningen på Metropols hjemmeside under den enkelte uddannelse. Det vil sige at du i din beskrivelse skal synliggøre, at du har viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til målbeskrivelserne for det/de moduler du søger RKV i forhold til. Hvis du søger RKV for flere moduler, skal du lave en beskrivelse for hvert modul.
 2. I ansøgningen skal du i prosaform beskrive og reflektere over dine praksiserfaringer af relevans for det/de moduler du søger RKV i forhold til. Du skal inddrage analyser af væsentlige problemstillinger, udpege dilemmaer og udstikke perspektiver for udviklingen af praksis. Du skal referere til dit dokumentationsmateriale. Teksten skal have et omfang af maksimalt 3 sider pr. modul.
 3. Et CV med en beskrivelse af alle de faktorer du vurderer, der har relevans for det/de moduler du søger RKV i forhold til. Det kan være særlige arbejdsopgaver, kurser, uddannelse, frivilligt arbejde, organisationsarbejde m.m.
 4. Dokumentation for de kompetencer, som du har erhvervet via uddannelse, kurser, beskæftigelse, frivilligt arbejde etc.

Din ansøgning skal sendes til evu@kp.dk - angiv "RKV - kompetencebevis" i emnefeltet. Al dokumentation skal vedhæftes som filer og sendes i én mail.
Sådan søger du

En ansøgning med henblik på et uddannelsesbevis på en akademi- eller diplomuddannelse skal indeholde følgende: 

 1. En kompetencebeskrivelse i forhold til uddannelsen, du søger RKV i forhold til. Her beskriver du dine faglige kompetencer i forhold til de specifikke uddannelses- eller kompetencemål, som er angivet i studieordningen for uddannelsen. Det vil sige at du i din beskrivelse skal sandsynliggøre, at du har viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til målbeskrivelsen for uddannelsen du søger RKV i forhold til. Du skal lave en beskrivelse for hvert modul i uddannelsen. Du kan således komme til at skrive den samme viden, færdighed, kompetence eller erfaring flere gange, men det skal altid reflekteres i forhold til modulets målbeskrivelse
 2. I ansøgningen skal du i prosaform beskrive og reflektere over dine praksiserfaringer af relevans for uddannelsen du søger RKV i forhold til. Du skal inddrage analyser af væsentlige problemstillinger, udpege dilemmaer og udstikke perspektiver for udviklingen af praksis. Du skal referere til dit dokumentationsmateriale. Teksten skal have et omfang af 20-25 sider.
 3. Et CV med en beskrivelse af alle de faktorer du vurderer, der har relevans for den uddannelse du søger RKV i forhold til. Det kan være særlige arbejdsopgaver, kurser, uddannelse, frivilligt arbejde, organisationsarbejde m.m.
 4. Dokumentation for de kompetencer, som du har erhvervet via uddannelse, kurser, beskæftigelse, frivilligt arbejde etc.

Din ansøgning skal sendes til evu@kp.dk - angiv "RKV - uddannelsesbevis" i emnefeltet. Al dokumentation skal vedhæftes som filer og sendes i én mail.