Genveje


Kompetenceudvikling for sundhedsplejerskerKompetenceudvikling for sundhedsplejersker

700 sundhedsplejersker får mulighed for at komme på fire dages gratis kursus med fokus på interkulturelle kompetencer. Det svarer til 40 procent af alle landets i alt ca. 1.600 kommunale sundhedsplejersker.

Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er at udvikle og skabe værdi i den sundhedsplejefaglige praksis i relation til familier med flygtningebaggrund

Målene er, at 
  • øge sundhedsplejerskens viden, indsigt og forståelse for børn og familier med flygtningebaggrund 
  • fremme sundhedsplejerskens kultursensitivitet
  • fremme sundhedsplejerskens færdigheder i at arbejde dialogisk og anvende en mindmapping metode
  • fremme sundhedsplejerskens bevidsthed om den koordinerende rolle

Kompetenceudviklingsforløbet består af 4 dage fordelt over fire uger, tilrettelagt som blended learning med 2 hele kursusdage med fremmøde og 2 e-læringsdage, som gennemføres lokalt, inkl. 2 x2 timers fastlagte e-baserede refleksionsrum.

Der gennemføres 24 åbne hold med 20-24 deltagere fra foråret 2018 til og med foråret 2019. En del af holdene er allerede fuldt bookede.

Mere om projektet 

Link til Nordea-fonden

Link til VIA’s hjemmeside