Genveje


DiplommodulerDiplommoduler

Københavns Professionshøjskole udbyder flere diplommoduler med relation til svangreomsorg

Føtalmedicinsk ultralydskanning
Modulet henvender sig til dig, der allerede arbejder, eller ønsker at arbejde som sonograf. Modulet giver teoretisk viden og praktisk indsigt i forbindelse med ultralydskanninger. Du får specifik faglig viden om skanningsprocesser, resultater og vurderinger og arbejder desuden aktivt med de etiske og kommunikative aspekter, der opstår i relation til skanningerne.

Andre relevante diplommoduler

Formidlings- og undervisningspraksis
Dette modul er relevant for dig, der arbejder med/ønsker at arbejde med; vejledning, oplæring, undervisning og formidling. 
Modulet sætter fokus på pædagogiske tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af såvel formidlings-, vejlednings- som undervisningsaktiviteter rettet mod patienter, borger, uddannelsessøgende sundhedsprofessioner i og uden for sundhedssektoren.

Klinisk vejleder
Har du i dit daglige arbejde ansvaret for den kliniske vejledning eller undervisning af studerende på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser?
På dette modul får du indsigt i det pædagogiske teorifelt samt mulighed for at udvikle dine pædagogiske kompetencer. På flere af grunduddannelserne er det et krav, at vejledere i klinisk praksis har gennemført dette modul.

Sundhedspædagogik i sundhedsfremme og forebyggelse
Sundhedspædagogisk indsats er helt centralt for at få sundhedsfremme og forebyggelse til at fungere i praksis.
Vi tager udgangspunkt i din egen praksis – og kvalificerer denne med udgangspunkt i modulets undervisning.

Mødet med den sindslidende
Valgmodulet henvender sig især til fagprofessionelle uden for det specifikt psykiatriske arbejdsfelt, som ønsker at styrke deres kompetencer til samarbejde med – og inddragelse af borgere og patienter med psykiatriske lidelser.

Diplomuddannelse i familieterapi
Diplomuddannelse i familieterapi er en kompetencegivende tværfaglig efteruddannelse godkendt af Undervisningsministeriet. Den er en tværfaglig diplomuddannelse indenfor system- og relations-orienteret familieterapi.

Ernæringsfaglig diplomuddannelse i ernæring og sundhed
Med en Sundhedsfaglig diplomuddannelse styrker du din specialistviden og får et bredere perspektiv på din praksis.