Genveje


Fremtidens professionelle skal samarbejde

Den intensiverede politisk debat om de økonomiske ressourcer og ønsker om bedre velfærd kalder på nye måder at samarbejde på. Den måde fx læreren, socialrådgiveren, sygeplejersken eller fysioterapeuten skal arbejde på frem over vil uden tvivl ændres. Ikke mindst drevet af ny teknologi samt stigende forventninger til velfærdsydelser fra borgere og patienter.

De professionelle skal samarbejde om at sætte fælles mål sammen med borgeren eller patienten og sikre, at de forskellige faglige perspektiver indgår i opgaveløsningen. Det kalder på nye kompetencer, hvor færdigheder i samarbejde om den fælles opgaveløsning er helt central for uddannelse af kommende professionsbachelorer.

Derfor udbyder Københavns Professionshøjskole et tværprofessionelt forløb, hvor de studerende skal træne samarbejde på tværs af uddannelser.

Medvirkende uddannelser:
- Bioanalytiker
- Ergoterapeut
- Ernæring og Sundhed
- Fysioterapeut
- Global Nutrition and Health
- Jordemoder
- Katastrofe- og Risikomanager
- Lærer
- Offentlig administration
- Radiograf
- Socialrådgiver
- Sygeplejerske

De studerende vælger sig ind på et af tværprofessionelt temaforløb.
Se beskrivelse at forløb ved at klikke på "Samarbejde på tværs"