Genveje


10 uger sætter alle uddannelser i spil10 uger sætter alle uddannelser i spil

På TVÆRS: Hør om de studerendes erfaringer med det nye tværprofessionelle modul. 1.200 studerende fordelt på 200 grupper var i efteråret til eksamen med udgangspunkt i selvgjorte film om tværprofessionelle samarbejdsrelationer.

Af Stine Rasmussen

Et nyt 10 uger langt tværprofessionelt undervisningsmodul på Metropol sikrer for første gang et uddannelsesforløb på tværs af alle de professioner, der dagligt huserer på henholdsvis skoler, hospitaler og i kommuner.  Modulet er en unik undervisningssituation, som bringer alle professionsfagligheder i spil. Forløbet er netop afsluttet for første gang – omkring 1.200 studerende var til eksamen med udgangspunkt i filmede rollespil om samarbejdsrelationer.

På mål for egen faglighed

Udfordringen i det tværprofessionelle arbejde er først og fremmest at skabe et fælles sprog – at diskutere betydningen af fagtermer og fortolkning – og at møde nye samarbejdspartnere med tillid og mod:

”I starten havde jeg svært ved at se, hvordan jeg skulle få noget ud af forløbet. Hvorfor skal jeg vide noget om de andre professioners virkelighed, når jeg stadig selv har så meget at lære om fx børnepolitik, hjemløse eller kriminalpræventivt arbejde?” siger socialrådgiverstuderende Anne Pedersen.

Hun deltog i temaforløbet Humanitære Katastrofer, der ruster studerende fra både Socialrådgiveruddannelsen, Sygeplejerskeuddannelsen og Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen til ekstreme begivenheder i relation til den aktuelle flygtningekrise:

”Men jeg skal love for, at jeg ændrede syn undervejs. Jeg har fået en rigtig god tværprofessionel forståelse – men jeg er også blevet tvunget til at sætte konkrete ord på, hvad jeg selv ved om socialt arbejde på nuværende tidspunkt. Jeg har lært meget af at stå på mål for min egen faglighed – hvad betyder god formidling inden for mit fag? Mine medstuderende fra andre uddannelser forventer fx, at jeg kan forklare kort, hvad kontanthjælpsreformen går ud på. Selv indlysende pointer kan være svære at formulere for folk udenfor eget fagfelt. Det var en god øvelse.”

Strøm til eksamen

Fie Pedersen læser til daglig på Sygeplejerskeuddannelsen, og hun deltog i temaforløbet Den Akutte Patient. Kurset handler blandt andet om god kommunikation i sundhedssystemet:

”I vores eksamensvideo simulerede vi en situation med et trafikoffer på akutstuen. Her er sikker mundtlig kommunikation et must. Når lægen siger 7 mg morfin, skal sygeplejersken give hverken mere eller mindre. Derfor gentager hun lægens udsagn for at sikre, at alt er forstået rigtigt. Klare retningslinjer er nøglen i en presset akutsituation, hvor blodprøver og billeddiagnostik skal gå lynhurtigt,” fortæller Fie, der var i gruppe med en kommende bioanalytiker, en kommende fysioterapeut og fire sygeplejerskestuderende:

”Jeg har fået et godt indblik i de andre professioner, men jeg er også blevet klogere på samarbejde. Ikke kun på grund af gruppearbejdet op til eksamen – men også i forhold til rollefordelingen på en akutstue. Jeg tror, jeg er blevet bedre til at argumentere – måske fordi jeg er blevet tvunget til at se min egen faglighed udefra.” siger Fie Pedersen. Hun var glad for eksamensformen, der ledsager teorien med levende billeder.

Grupperne skulle til eksamen producere et lille rollespil på film, der simulerede et konkret studie i samarbejdsrelationer på tværs af professioner. De 3 minutter lange film dannede udgangspunkt for en mundtlig eksamen, hvor de studerende redegjorde for teori og refleksioner i forløbet:

”Eksamen var en logistisk udfordring af de helt store, men det lykkedes at få knap 1.200 studerende gennem en gruppeeksamen, hvor både teknik og timing fungerede upåklageligt. Stor ros til Supportenheden for Digital Læring, der har været fødselshjælpere på det ambitiøse filmprojekt og fik alle elementer til at spille”, siger Kirsten Falk, leder af Enhed for Tværprofessionel Uddannelse på Metropol.

En grundig evaluering af prøveformen er på trapperne, her får alle studerende mulighed for at give lyd.

Pionerånd og nysgerrighed

Ambitionen fra Metropols side er klar, når det handler om det nye tværprofessionelle modul. De studerende skal i endnu højere grad træde i faglig karakter – deres potentiale skal løftes ved hjælp af undervisning, som skuer på tværs af professioner og velfærdsproblematikker. På den måde kan Metropol bidrage til den kvalitetsdagsorden, der præger samfundsdebatten:

”Vi har oplevet stort engagement fra både undervisere og studerende, der er gået til projektet med pionerånd og nysgerrighed. Det har været nyt for alle at vende tingene lidt på hovedet. Det handler ikke kun om korrekt diagnosticering af kræft – men om samarbejde i forhold til diagnosticering af kræft. Den metadiskurs har virkelig dannet klangbund for spændende diskussioner i de forskellige temaforløb”, siger Inger Schrøder, chefkonsulent i Enhed for Tværprofessionel Uddannelse på Metropol.

Forvandling af frikvarter fra støjinferno

Nicolai Munksby er underviser på læreruddannelsen og temaansvarlig for Sundhedsfremme med Børn og Unge, som sætter fokus på sundhed i børnehøjde:

”Jeg oplevede, at de studerende i høj grad tog ejerskab i forhold til projektet. De skulle selv finde praksispartnere – og selvom de syntes, det var grænseoverskridende i starten, fik de en positiv oplevelse ud af at stå på egne ben. Mange udfoldede gode tværprofessionelle sundhedsfremmende tiltag i og med praksis – fx fik en gruppe gjort spisefrikvarteret på en skole til andet og mere end et støjinferno med indbygget madpakke.  Ved hjælp af blandt andet simple råd om indretning, fik de skabt et miljø, som giver mindre børnestress til fordøjelsen,” siger Nicolai Munksby, der sammenligner tværprofessionelt modul med en jomfrurejse:

”Hele projektet har været enormt ressourcekrævende – også mere end hvad alle havde forventet. Jeg havde dog en klar fornemmelse af et stærkt fællesskab på flere niveauer – et fællesskab som har betydet at både ledelse, undervisere og studerende er gået til opgaven med energi og ildhu. Vi har været på en fælles jomfrurejse, hvor alle kom sikkert i land. Mange erfaringer rigere.”