Genveje


Studerende skal lære om psykisk sårbare unge – tidl. statsminister Poul Nyrup åbner modul Studerende skal lære om psykisk sårbare unge – tidl. statsminister Poul Nyrup åbner modul

Poul Nyrup Rasmussen talte lige ind i professionernes hjerte, da den tidligere statsminister mandag morgen kom og stod over for 140 kommende lærere, sygeplejersker og socialrådgivere, der har valgt Metropols nye modul om Tværprofessionelt samarbejde om psykisk sårbarhed i ungdommen.

Poul Nyrup
Poul Nyrup Rasmussen talte ind i hjertet af de professioner, du studerende har valgt: "I kan virkelig hjælpe de unge mennesker, I møder", sagde Nyrup, da han åbnede et nyt modul. Foto: Anne Trap-Lind

Af Anne Trap-Lind | Den 30. aug. 2016

Der var bomstille i Studenterbaren på Institut for Socialt arbejde, selvom 140 studerende fyldte rummet denne mandag morgen. På lærerens plads stod tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen og talte direkte til hjertet af professionerne - til den forskel, de studerende fra første dag, de er færdiguddannede, vil kunne gøre for de unge, sårbare mennesker, de vil møde på deres vej som lærer, sygeplejerske eller socialrådgiver. 

”I har taget fat på noget af det vigtigste, man kan – I har alle kastet jer ud i uddannelser, der handler om mennesker. Min lange livserfaring har fortalt mig, at nok er der vigtig teori og vigtig praksis, men mennesker er det vigtigste. 

I har valgt at læse på en professionshøjskole, fordi I vil hjælpe mennesker - og det kan I som kommende lærer, sygeplejerske og socialrådgiver. I kan virkelige hjælpe de her unge mennesker!” Sagde Poul Nyrup til de opmærksomme ansigter i Studenterbaren.

Poul Nyrup Rasmussen var inviteret til at komme og indvie det nye tværprofessionelle modul, fordi modulet er blevet til i et samarbejde mellem Metropol og Det Sociale Netværk, som den tidligere statsminister er protektor for. 

https://youtu.be/l2x4eGSEewg 
https://youtu.be/l2x4eGSEewg 
https://youtu.be/l2x4eGSEewg 
https://youtu.be/l2x4eGSEewg 

”Jeg vil gerne sige til jer, at når I en dag sidder over for et andet menneske, der har det svært, så skal I, som de dygtige professionelle, I er, og som godt vil hjælpe andre - anskue det menneske ikke bare i forhold til love og regler, men også se mennesket gennem den overfrakke, vedkommende har på. 
For psykisk sygdom er en overfrakke. I skal sige til vedkommende: ”Jeg ved godt, at under sårbarheden, måske under diagnosen, der er du, og det er dig, jeg taler til.” sagde Poul Nyrup, og oplyste, at langt de fleste psykisk sårbare kan få det betydeligt bedre med hjælp. 

Den tidlige indsats

Det Sociale Netværk har etableret en række projekter, hvor Headspace er et rådgivningstilbud til unge. Her kan de henvende sig anonymt og lige fra gaden, et frirum, hvor der altid er nogen at tale med, hvor intet er forkert, og ingen problemer er for store eller små.

“Og det virker!” Sagde Poul Nyrup og fortalte, at Headspace nu har hjulpet 17.000 psykisk, sårbare, som de unge vælger at kalde sig selv. Headspace ligger nu i de fleste store danske byer.

”Og hvis det kan lykkes jer – og det er jer, der afgør det – at få Headspace-tankegangen med i jeres arbejde, dvs. den forebyggende meget tidligere indsats, den kloge samtale  - så lover jeg jer, at I kan svæve fra de møder på en lyserød sky, fordi I kan gøre en forskel. I er frontløbere. Gør det for alle de unge mennesker, I kommer til at møde”, sagde Poul Nyrup.

Tanken om den tidlige indsats er helt på linje med bevæggrundene for at udbyde modulet om tværprofessionelt samarbejde om psykisk sårbarhed i ungdommen på Metropol. Leder af modulet Eva Børjesson Buus forklarer, hvordan den tidligere indsats begynder hos den professionelle, der sidder på første parket til kontakten til børnene:  

”Tag fx skolelæreren, der er en af de professionelle, der ser de unge først. Det handler både om udfordringen med inklusion, men det handler også om indsatsen på normalområdet – det er her det forebyggende arbejde er så sindssygt vigtigt. Så hvis vi fik sat nogle velsmurte kanaler i gang i forhold til tværprofessionelt samarbejde, hvor en lærer turde tage fat i en socialrådgiver, når de ser børn og unge i gråzonen, der ellers risikerer at ryge ned blandt to stole, så kan vi virkelig hjælpe”, siger Eva Børjesson Buus.

Socialrådgiverstuderende på 10. semester Janne Drost Lund fortæller, hvorfor hun har valgt modulet om psykisk sårbare unge:
“Det er en stor gruppe, som vi ikke kommer uden om, og jeg tror, det er vigtigt at forstå det i et tværfagligt samarbejde, fordi misbrug hos unge fx hænger sammen med psykisk sårbarhed. Som kommende socialrådgiver og særligt med tanken på kravet om inklusion i  folkeskolen frygter jeg, at der ikke er ressourcer nok fra lærerestaben til at tage sig af de mange udsatte børn og unge. Så det er vigtigt, at vi lærer, at vi som lærer, socialrådgiver og sygeplejerske kan hjælpe i en samlet indsats”, siger Janne Drost Lund.

Forenede kræfter til fordel for de unge

Modulet om tværprofessionelt samarbejde om psykisk sårbarhed i ungdommen er det første resultat af den samarbejdsaftale, som Metropol og Det Sociale Netværk underskrev på samme tid sidste år. Og modulleder Eva Buus glæder sig i særlig grad over, at Nyrup sagde ja til at komme og åbne, for hun blev bevæget over at høre Poul Nyrup tale om psykisk sårbarhed i ungdommen, da han var sommergæst i P1:

“Det her følelsesmæssige aspekt ind i arbejdet med de psykisk sårbare, det oplevede jeg, at Nyrup er meget god til at levere, så vi forstår noget om, hvordan vi i vores professioner, fx som læreren, der møder en sårbar elev, kan spotte og kommunikere med unge, der har ondt psykisk. Vi taler jo så meget om læringsmål og eksaminer, og det er også vigtigt, men den menneskelige og følelsesmæssige vinkel er meget vigtig i vores professioner”, siger Eva Børjesson Buus.

Læs hele artiklen om indgåelse af samarbejdet mellem Det Sociale Netværk og Metropol

Lavt selvværd, stress, depression, misbrug og selvmordstanker blandt unge er slemt for den enkelte og en stor udfordring for samfundet. Det er den udfordring, Metropol, der uddanner professioner til de forskellige institutioner, som de unge møder på deres vej gennem tilværelsen – og på den anden side Det Sociale Netværk, som tilbyder hjælp til psykisk, sårbare unge, ved at forene kræfter og kompetencer er gået sammen om at løfte, da rektor Stefan Hermann og protektor for det Sociale Netværk Poul Nyrup Rasmussen underskrev samarbejdsaftalen sidste år.

Hvad tror du, du er blevet bedre til, når du som studerende har været gennem modulet?
”Jeg forventer, at jeg er blevet klogerer på, hvad psykisk sårbarhed er for en størrelse. Hvordan man spotter det, og hvordan vi taler med dem og om det. Og så hvordan man gør i andre praksisser, så vi kan hjælpe hinanden med at hjælpe dem”, siger Janne Drost Lund.

Hvorfor er tværfaglighed som disciplin vigtig?
”Det er vigtigt, fordi borgerne har komplekse problemer, der rækker ud over professionerne. Så hvis man skal arbejde seriøst med mennesker, så skal man arbejde sammen på tværs”, siger Eva Børjesson Buus.

OM MODULET Det er Metropols Enhed for Tværprofessionel Uddannelse, der er ansvarlig for modulet, og dette tema udbydes som et valgbart modul i efteråret på tre uddannelser: til lærerstuderende, socialrådgiverstuderende og til sygeplejerstuderende. Det er et forløb på fuld tid, 412 timer, der forløber over 10 uger. Temaforløbet giver 15 ects-points. 


Institutleder på Institut for Socialt Arbejde, Thomas Braun, modtog Poul Nyrup og direktør for Det Sociale Netværk Trine Hammershøy mandag morgen kl. 8.30.

Poul Nyrup

Poul Nyrup

Poul Nyrup

Poul Nyrup