Genveje


Studerende tester ældrelivet på egen kropStuderende tester ældrelivet på egen krop

Antallet af ældre danskere vokser stødt og i 2050 vil antallet være over 1,5 millioner. Et nyt tværprofessionelt undervisningsmodul ser på velfærdssamfundets håndtering af ældre og undersøger innovative løsninger, der kan forbedre de ældres liv.

Temamodulet 'Et Godt Ældreliv' samler fem professionsuddannelser: ergoterapeut, fysioterapeut, , socialrådgiver, sygeplejerske og professionsbachelor i ernæring og sundhed. Forløbet er en del af det nye 10 uger lange tværprofessionelle modul, som er netop skudt i gang:

”Fra starten står det tværprofessionelle samarbejde helt centralt. De studerende arbejder i teams og indgår forpligtende samarbejdskontrakter,” fortæller lektor Hanne F. Mortensen, som er ansvarlig for det nye undervisningsmodul.

Tidligt i forløbet får de studerende mulighed for at af prøve såkaldt Old-age-simulation, hvor de trækker i en såkaldt aldringsdragt, så de på egen krop fornemmer fx syns- og hørehandicap samt indskrænket bevægelsesfrihed:

”Men aldringsdragten åbner også op for en helt ny forståelse af, hvad det kræver af tålmodighed og professionalitet at hjælpe en alderssvækket krop på vej i verden”, siger Hanne F. Mortensen.


Foto: Søren Svendsen

For flere studerende var aldringsdragten en øjenåbner af rang:

”Det vil jeg tænke over, når jeg er sammen med mine bedsteforældre eller andre ældre”

”Jeg kunne ikke rigtig deltage i samtalen – det var meget forvirrende, når der var flere der talte omkring mig”

"Nu ved jeg, hvorfor det tager så lang tid for ældre ... at betale ved købmanden, komme ud af sengen og så videre”

"Nu er jeg mere motiveret for at holde mig i form ..."

Undervisningen på det tværprofessionelle modul fortsætter i de kommende uger med oplæg om blandt andet professionsetik, velfærdsteknologi, rehabilitering, ældres juridiske rettigheder, kvalitetssikring og konflikthåndtering. Sideløbende er de studerende tilknyttet praksis, hvor de indhenter empiri til en afsluttende opgave.