Genveje


Studietur til simuleret katastrofeStudietur til simuleret katastrofe

Studerende fra Metropol var for nylig tilskuere til en stor beredskabsøvelse i Tinglev, Sønderjylland, hvor et dansk og et belgisk beredskabshold var til international FN-eksamen.

Enhver katastrofe kræver et effektivt beredskab. I Tinglev var en flok studerende på det tværprofessionelle modul ’Humanitære katastrofer’ med på sidelinjen, da en tre dage lang øvelse i starten af oktober satte fokus på de umiddelbare konsekvenser af et jordskælv. Det danske og belgiske beredskab var til international eksamen med FN-udsendte som de hårde censorer:

”Jeg er til daglig studerende på socialrådgiveruddannelsen, så jeg har aldrig set noget lignende før. Det var super spændende at observere den hierarkiske struktur, der er nødvendig i en nødsituation i stor skala. Øvelsen var overraskende struktureret – alle vidste præcis, hvad de skulle gøre – og der var stort fokus på de involveredes sikkerhed. Man kan ikke redde andre, hvis man ikke har 100 procent styr på sin egen sikkerhed – det var egentlig lidt en øjenåbner for mig at se det så tydeligt i praksis,” fortæller Anne, studerende på det tværprofessionelle modul ’Humanitære Katastrofer’ og fortsætter: "Det var overraskende, hvor stille og roligt det hele foregik. Det er tydeligt, at der er behov for orden og ro, når en kaotisk situation indtræffer". 


Opbygning af by på to timer

En usikker verden har behov for et bredt felt af fagprofessionelle, der kan planlægge, koordinere og samarbejde om løsninger på de mange komplekse problemstillinger, der er forbundet med menneskeskabte krige og naturkatastrofer. Det tværprofessionelle modul 'Humanitære Katastrofer' ruster studerende fra både Socialrådgiveruddannelsen, Sygeplejerskeuddannelsen og Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen til ekstreme begivenheder – kurset har særligt fokus på den aktuelle flygtningekrise, men øvelsen i Tinglev gav et godt billede af generelt beredskab, selvom øvelsen simulerede et jordskælv:

”Vi fulgte opbygningen af en lejr – en hel teltby der stod klar i løbet af få timer. Her var blandt andet et hospital komplet scanner og mindre operationsstue med en håndfuld medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund. Som sygeplejerskestuderende var det spændende at se, hvor stor en rolle professionen faktisk spillede i redningsarbejdet. Jeg drømmer selv om at arbejde med internationalt nødhjælpsarbejde,” fortæller Thomas, studerende på det tværprofessionelle modul ’Humanitære Katastrofer’.

Læs mere om det tværprofessionelle modul 'Humanitære Katastrofer' her.