Genveje


StudierådStudieråd

Formålet med studierådet ved det Tværprofessionelle Uddannelsesforløb er at sikre ledelsens, undervisernes og de studerendes indflydelse på det Tværprofessionelle Uddannelsesforløb, gennem dialog og drøftelser mellem de involverede parter.

Studierådet for det Tværprofessionelle Uddannelsesforløb er sammensat på tværs af KP og består af:

 • Randi Brinkmann, Dekan, Det Sundhedsfaglige Fakultet
 • Katrine Hornum-Stenz, Institutchef, Inst. for Terapeut- og Jordemoderudannelser
 • Helle Rode Johansen, Institutchef, Inst. for Socialrådgiveruddannelse
 • Grisja Vorre Strømstad, Uddannelsesleder, Sygeplejerskeuddannelsen
 • Kristine Andersen, Uddannelsesleder, Pædagoguddannelsen
 • Henrik Daugaard, Uddannelsesleder, Læreruddannelsen
 • Pernille Fritzen, Afdelingsleder, Studieservice
 • Poul Carlsbæk, Lektor, Forvaltningsuddannelserne
 • Signe Bjørnholt Marcussen, Lektor, Jordemoderuddannelsen
 • Kirsten Falk, Uddannelsesleder, Tværprof. indsatser, Praksis- og Innovationshuset
 • Christian Oelsner, studerende, Katastrofe- og Risikomanagement

Studierådet mødes 1-2 gange pr. semester.

Læs om studierådets opgaver og kravene til sammensætning og administration i Studierådet for det Tværprofessionelle Uddannelsesforløb kommissorium.