Genveje


Samarbejde på tværsSamarbejde på tværs

På samtlige forløb er det centrale læringsmål samarbejde, hvor de studerende bringer deres professionsfaglighed og erfaringer i spil i en fælles arbejdsproces. De studerende træner at indgå i et team, hvor de skal fordele og koordinere opgaver, roller og ansvar og bringe hinandens fagligheder i spil i en fælles opgaveløsning. For at gøre undervisningen relevant og virkelighedsnær arbejder de studerende gennem forløbet med en tværprofessionel problemstilling stillet af samarbejdspartnere fra praksis. Forløbet afsluttes med gruppeeksamen, hvor læringsmålene har fokus på tværprofessionelt samarbejde.

Der udbydes i alt 8 temaforløb; 7 dansksprogede og et engelsksproget – se mere her. Forløbene bygger på viden og erfaring opsamlet gennem systematiske evalueringer af tidligere tværprofessionelle aktiviteter og forløb.

Læs mere om de enkelte forløb:

Samarbejde på tværs: Børn og unge i udsatte positioner
Samarbejde på tværs: Flygtninge i Danmark
Samarbejde på tværs: Mennesker med kræft
Samarbejde på tværs: Psykisk sårbarhed i barndom og ungdom
Samarbejde på tværs: Sammenhæng i patientforløb
Samarbejde på tværs: Sundhedsfremme med børn og unge
Samarbejde på tværs: Vi udvikler velfærd sammen med lokale aktører
Interprofessional collaboration: Refugees and forced mass migration

Alle temaforløb er tilrettelagt i tæt dialog med engagerede undervisere og studerende samt aftagere fra kommuner, regioner og NGO’er.

Det tværprofessionelle forløb er på 10 ECTS point af syv ugers varighed og udbydes to gange årligt med start i henholdsvis uge 20 og uge 49. Ca. 1.300 studerende deltager hver gang.