Genveje


Education and outdoor PedagogyEducation and outdoor Pedagogy

Temaet foregår på engelsk og handler om, hvordan vi kan reducere sult og ekstrem fattigdom ved at arbejde tværprofessionelt og tænke bærdygtighed ind, både i forbindelse med krisehåndtering og udvikling.

Lær mere om temaet ved at downloade modulbeskrivelsen (På engelsk). Læs også om eksamensformen og bedømmelse. 

Tilbage til temaer