Genveje


Tema: Food and Nutrition Security in Emergencies and DevelopmentTema: Food and Nutrition Security in Emergencies and Development

Fattigdom og fødevareusikkerhed er komplekse tværprofessionelle udfordringer. Forskellige typer af organisationer fra forskellige sektorer arbejder for at forbedre fødevaresikkerheden, men det foregår ikke altid godt koordineret. Koordinationsudfordringerne er fokusset på dette engelsksproget tema.

Læs mere om modulet ved at downloade modulbeskrivelsen der bl.a. forklarer eksamensformen (På engelsk). 

Modulets titel: Interprofessional and Cross-sectorial Practices Related to Food and Nutrition Security in Emergencies and Development

Tilbage til temaer