Genveje


Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering

Rehabilitering har til formål at skabe muligheder for mennesker, som har nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne for selvstændighed, deltagelse i samfundet og et meningsfuldt liv. Temaet fokuser på hvordan man på tværs af professioner og sektorer arbejder med rehabiliteringsprocessen som en helhedsorienteret indsats mellem borger, pårørende og fagfolk.

Læs mere om temaet ved at downloade modulbeskrivelsen der bl.a. forklarer eksamensformen. 

Tilbage til temaer