Genveje


Job og karriereJob og karriere

Få en spændende karriere som administrationsøkonom med mange jobmuligheder efter endt uddannelse

Jobmuligheder både i det offentlige og private

Administrationsøkonomer arbejder bl.a. som administrative medarbejdere i private virksomheder og kommuner, koordinatorer, HR-assistenter, økonomimedarbejdere, kundekonsulenter, kontormedarbejdere, projektansvarlige, sagsbehandlere i banker og meget mere.

Videreuddannelse

Uddannelsen giver desuden forskellige muligheder for at læse videre afhængig af din interesse. Du kan f.eks. tage administrationsbacheloren som en overbygning - det tager 2 1/2 år. Læs mere om uddannelsen her.

Uddannelsesguiden kan du få et overblik over de forskellige bachelor- og kandidatuddannelser, der findes. Du skal kontakte den uddannelse, du overvejer at søge optagelse på efter administrationsøkonom, for vejledning omkring dine optagelses- og evt. meritmuligheder.

Løn

Der er forhandlet overenskomst med HK/Kommunal for administrationsøkonom. En færdiguddannet indplaceres på grundløntrin 27 - svarende til mellem 23.833 - 24.885 kr. (2013).

Administrationsbachelor

Hvis du har en administrationsøkonomuddannelse, kan du få merit på administrationsbachelor (professionsbachelor i offentlig administration).

Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk

Du kan med en administrationsøkonomuddannelse optages på professionsbachelor i offentlig administration såfremt:

- Du som minimum har bestået 1. -3. semester på administrationsøkonomuddannelsen.
- Du har fulgt valgfaget ”Offentlig økonomi og budgetlægning” på administrationsøkonomuddannelsens 3. semester.

Hvis du ikke har fulgt faget ”Offentlig økonomi og budgetlægning” på 3. semester, skal faget tages som suppleringsfag parallelt med optagelse på professionsbachelor i offentlig administration modul 5, 3. semester.

Hvis du opfylder ovenstående krav vil du kunne opnå merit for professionsbachelor i offentlig administration modul 1-4 og kan således starte direkte på modul 5 såfremt, der er ledige pladser.

Du skal medsende en motiveret ansøgning på max. 1-2 sider indeholdende:
  • En beskrivelse af din motivation for at begynde på uddannelsen – altså, hvorfor du har ønsker du
    optag på uddannelsen og hvad du vil med den
  • Et bevis for, at du ved, hvad uddannelsen handler om – du skal sammenligne elementer af
    uddannelsen med elementer fra din baggrund
  • En beskrivelse af dine personlige og faglige egenskaber samt joberfaring – altså, hvordan dine
    erfaringer og egenskaber er relevante og vigtige i forhold til uddannelsen