Genveje


PraktikPraktik

På uddannelsens fjerde semester skal du i praktik i tre måneder.

Det praktiske

Praktikken ligger i perioden medio januar til medio april og finder sted i en offentlig eller privat virksomhed/institution. Det er skolen - i tæt samarbejde med dig - der finder praktikpladsen. Praktikken er ulønnet, men du får SU under hele praktikperioden.

Sammen med praktikstedet skal du lave en aftale om hvilke målsætninger der skal opfyldes under dit praktikophold. Praktikperioden afsluttes med en intern prøve der bedømmes med "bestået" eller "ikke bestået".

​Læs praktikhåndbogen her

Viden møder praksis

Praktikken giver dig indsigt i de krav og forventninger, en virksomhed har til en administrationsøkonoms viden, færdigheder, kompetencer og holdninger til arbejdet.

I praktikperioden får du mulighed for at skabe sammenhæng mellem din teoretiske viden og dine praktiske kundskaber ved at arbejde med udviklingsopgaver i praksis. Målet er, at du får afprøvet og reflekteret over den viden og de færdigheder, du har opnået på uddannelsens tre første semestre.

Mulige praktiksteder

Vi samarbejder med en lang række forskellige virksomheder under uddannelsen.  

Nogle af de mulige praktiksteder kan være i jobcentre, banker, boligforeninger, ejendomsadministrationer, engrosvirksomheder, entreprenørvirksomheder, forsikringsselskaber, kommuner, konsulentvirksomheder, medicinalvirksomheder, ministerier, NGO’er, produktionsvirksomheder, regioner, rejseselskaber, sygehuse, transportvirksomheder, undervisningsinstitutioner m.m.

Interesseret i en praktikant?

Hvis din organisation er interesseret i at modtage en praktikant, hører vi meget gerne fra dig. Du kan kontakte: 

Det gælder også øvrige spørgsmål om praktik.