Genveje


Råd og udvalgRåd og udvalg

På Metropol er der en lang række råd og udvalg, som arbejder for at udvikle din uddannelse. Du kan også være med.

Du har flere muligheder for at engagere dig i det studenterpolitiske arbejde og på den måde få indflydelse på forholdene på uddannelsen.

Administrationsstuderendes Råd

De Administrationsstuderendes Råd (ASR) er de studerendes råd for studerende på de administrative grunduddannelser på Metropol: administrationsøkonom og administrationsbachelor.

ASR beskæftiger sig med det aktive og studiepolitiske arbejde på uddannelserne. Rådet repræsenterer de administrative studerende over for Metropol og sørger for, at der er studenterrepræsentanter i samtlige råd og udvalg, så den fælles stemme bliver hørt. Derudover arrangerer de foredrag og andre aktiviteter, der kan styrke det sociale og faglige miljø på studiet. 

Kontakt: admsr@admsr.dk eller gå ind på ASR's Facebookside: https://www.facebook.com/ASR.DK

Studieråd 

På Metropol er der studieråd i tilknytning til alle grunduddannelser. Studierådene rådgiver studierektorerne for grunduddannelserne om blandt andet studieordninger, kvalitetsarbejde og studievejledning. I studierådene mødes institutchef, undervisere og studerende for at drøfte aktuelle faglige og pædagogiske spørgsmål om uddannelsen. På enkelte uddannelser deltager også repræsentanter for praktikstederne i studierådene.

Studierådet er fælles for uddannelserne administrationsbachelor og administrationsøkonom. Læs mere om Studierådet her.

Uddannelsesudvalget

Metropol har seksten uddannelsesudvalg, der knytter sig til Metropols grunduddannelser  og efter- og videreuddannelser. Uddannelsesudvalgene består af eksterne parter med viden om det specifikke arbejds- og uddannelsesområde samt medarbejder- og studenterrepræsentanter. Læs mere om uddannelsesudvalgene

Studenterforum Metropol

Studenterforum Metropol varetager de studerendes interesser på tværs af uddannelserne på Metropol. Læs mere om Studenterforum Metropol

Studievejledning

Kontakt studievejlederne for uddannelsen, hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller adgangskravene.

Studerende for en dag

Vil du snuse til livet som studerende på administrationsøkonom? Så bliv studerende for en dag.

Skriv til os i studievejledningen på studievejledning@phmetropol.dk, så kontakter vi dig.