Genveje


StudierådStudieråd

Studierådet rådgiver ledelsen om forhold, der har betydning for uddannelsen og de studerendes hverdag.

For at sikre de lokale uddannelsessteder mulighed for indflydelse, er der på Metropol oprettet studieråd for alle grunduddannelser. Studierådet har til opgave at sikre en kvalificeret drøftelse af tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelserne og undervisning.

Studierådet er fælles for uddannelserne administrationsbachelor og administrationsøkonom.

Studierådet består af følgende medlemmer:

Sonny Englund, uddannelsesleder og formand for studierådet
Pia Freil, chefkonsulent, fagligt ansvarlig
Jesper Hundebøl, underviser
Ronnie Fløjbo, underviser
Rhea Dahl, studerende 
Lou Klerche Djurhuus
, studerende

Læs Kommissorium for Studieråd ved Administrationsuddannelserne.