Genveje


Økonomi under uddannelsenØkonomi under uddannelsen

SU og lån

Går du på én af Metropols uddannelser, har du mulighed for at søge om SU og SU-lån. Som administrationsøkonomstuderende er du SU-berettiget gennem hele uddannelsen.

Du kan søge SU og finde de aktuelle satser på www.su.dk. Du skal bruge NemID for at søge. Har du brug for yderligere hjælp, er du velkommen til at kontakte Metropols SU-vejledning.

Bøger

Du betaler selv for de bøger, du skal bruge på uddannelsen. Vi udarbejder pensumlister forud for hvert semester, hvor det fremgår, hvilke bøger der er pensumbøger. Du skal regne med en udgift på ca. 3.000 kr. til bøger pr. semester. Udgifterne vil dog være størst i starten af uddannelsen, da du vil kunne genbruge nogle af bøgerne på de senere semestre.

Det er dit eget ansvar at anskaffe bøgerne. Vi har dog et samarbejde med en Academic Books der udarbejder elektroniske pensumlister i samarbejde med skolen forud for hvert semester. Her er det muligt at købe alle pensumbøgerne til rimelige penge.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, skal du betale 1.000 kr. i CopyDan-afgift. Beløbet dækker hele din studietid. Beløbet kan også betales i rater á 500 kr. pr. år.

Studerende for en dag

Vil du snuse til livet som studerende på administrationsøkonom? Så bliv studerende for en dag.

Skriv til os i studievejledningen på studievejledning@phmetropol.dk, så kontakter vi dig.