Genveje


UndervisningsformUndervisningsform

Du vil på administrationsøkonom møde mange forskellige undervisningsformer og du vil blive trænet i at arbejde sammen med dine medstuderende i forskelligt sammensatte grupper.

Læs mere om fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på administrationsøkonom-uddannelsen.

På de tre første semestre foregår meget af undervisningen som klasseundervisning. Men du vil også stifte bekendtskab med mange andre undervisningsformer fx:

  • Forelæsninger
  • Fremlæggelser – individuelt eller i grupper
  • Øvelser
  • Gruppearbejde
  • Opgaver
  • Projekter
  • Vejledning
  • Virksomhedsbesøg

Derudover lægger vi stor vægt på at den enkelte underviser har metodefrihed, dvs. at underviseren selv kan tilrettelægge undervisningen, som han/hun finder det mest hensigtsmæssigt. 

to administrationsøkonomstuderende

Bundne forudsætninger

En bunden forudsætning er en aktivitet på semesteret der skal godkendes af underviseren. Det kan fx være en individuel aflevering, en gruppeopgave, en fremlæggelse, mødepligt til et virksomhedsbesøg eller lignende. Der ligger gennemsnitlig tre bundne forudsætninger på hvert semester.

Alle bundne forudsætninger skal være godkendt af underviserne for at du kan indstilles til eksamenerne på de enkelte semestre.

En typisk uge på uddannelsen

En typisk uge på administrationsøkonom består af mange forskellige arbejds- og læringsformer. Undervisningen ligger i tidsrummet 8.15 – 18.00.

Du skal regne med ca. 15-20 undervisningstimer om ugen, herudover skal du bruge tid til læsning, opgaveløsning, gruppearbejde, projektarbejde m.m.

Du kan forvente undervisning 3-4 dage om ugen – dermed har du 1-2 dage om ugen til lektielæsning og evt. studiejob.

Semestre

I efteråret går semestret fra 1/9- 31/1. I foråret starter semestret 1/2 og slutter 31/8. Fjerde semester starter medio januar.

Fakta om gruppe- og klassestørrelser

- En klasse vil typisk bestå af 30-40 studerende

- En gruppe vil typisk bestå af 3-5 studerende

- Forelæsninger er typisk for en årgang med ca. 100 studerende

Studerende for en dag

Vil du snuse til livet som studerende på administrationsøkonom? Så bliv studerende for en dag.

Skriv til os i studievejledningen på studievejledning@phmetropol.dk, så kontakter vi dig.