GenvejeFotos: Tak til Rigshospitalet - Klinisk Biokemisk Afdeling

Klinisk biokemiKlinisk biokemi

Præcise analysesvar til brug for lægernes diagnoser

På en klinisk biokemisk afdeling analyserer du prøver af kropsvæsker som for eksempel blod, urin, rygmarvs- og ledvæske. Hver morgen går du en runde på hospitalets sengeafdelinger for at tage blodprøver. Andre prøver sender de praktiserende læger og afdelingerne selv. De kommer blandt andet fra mennesker med diabetes, hormon- og stofskiftesygdomme. 

Tilbage på laboratoriet bruger du din viden om kemi, biokemi og analysemetoder til at undersøge og vurdere prøveresultaterne. I nogle tilfælde betyder dit svar liv eller død for patienten, så du skal være meget præcis og omhyggelig - også i pressede situationer. 

Dine analyser kan for eksempel begynde med at fastslå indholdet af salte, glukose, enzymer og proteiner i blodet. Du sammenligner derefter indholdet med normalværdierne for raske mennesker og vurderer selv det samlede analyseresultat, før du sender det videre til patientens afdeling eller den praktiserende læge.