GenvejeBioanalytiker speciale - klinisk neurofysiologiFotos: Tak til Rigshospitalet - Klinisk Neurofysiologisk Afdeling

Klinisk neurofysiologiKlinisk neurofysiologi

Her udfører du undersøgelser ved mistanke om sygdomme i nerver og muskler

Elektrocorticografi -EEG: Undersøgelse af den elektriske aktivitet over hjernebarken. Anvendes til vurdering af epileptisk aktivitet, forstyrrelser i bevidsthedsniveau – bevidstløshed/coma og fokale forandringer.

Evokerede potentialer -EP: Undersøgelse af forskellige dele af CNS. Der registreres de elektriske spændingsændringer, der opstår i CNS efter stimulation af en perifer sensorisk nerve eller et sanseorgan eller det muskelaktivitet, der opstår når motorisk kortex stimuleres.

Elektroneurografi - ENG: Måling af den perifere nervefunktion. Det bruges til at måle generelle og lokaliserede forandringer i perifere nerver og nerve-muskelovergange. Det supplerer den kliniske diagnostik, og kan bruges til at følge en sygdoms udvikling eller behandlings effekt.

Elektromyografi - EMG: Måling af musklernes elektriske aktivitet og mønstre. Det bruges ved klinisk mistanke om muskelsygdomme, sygdomme i den neuromuskulære transmission, neurogen affektion. Undersøgelsen udføres af en læge, med assistance af en neurofysiologiassistent/ bioanalytiker.

Autonome undersøgelser: Disse undersøgelser kan påvise forstyrrelser i det autonome nervesystem. Undersøgelserne kan bl.a. påvise forstyrrelser i de nervefibre som bruges til at mærke varme, kulde og vibration.