Genveje


Louise HansenLouise Hansen

Louise Hansen

Alder
: 26 år
Uddannet: 2004
Speciale: Stamceller
Afdeling: Kardiologisk Stamcellelaboratorium i 1 år. Hjertecentret på Rigshospitalet

Hvorfor valgte du bioanalytikeruddannelsen?
Jeg valgte bioanalytikeruddannelsen, fordi jeg var glad for fagene matematik, kemi, biologi og fysik i gymnasiet. Jeg havde først tænkt på at blive læge, men jeg bryder mig ikke om for tæt patientkontakt og derfor var bioanalytikeruddannelsen et godt valg for mig. Det er et bredt og varieret arbejdsområde, hvor man i nogle områder kan have tæt patientkontakt og i andre ingen. Man kan arbejde med rutineopgaver eller med forskning, og der kan være stor forskel på hvor meget teknologi, der er involveret.

Hvad er det særlige ved at være bioanalytiker for dig?
Jeg synes, det særlige ved mit arbejde er, at det er klinisk forskning. Vi er med helt i front og er i fuld gang med at afprøve det på patienter. Det er her jeg er med til at gøre en forskel for patienterne med bl.a. iskæmisk hjertesygdom. Derudover er der også en masse basal grundforskning, så jeg samtidig er med til at udvikle nye metoder, som vi med tiden kan gøre klinisk relevante.

Jeg synes, det særlige ved mit arbejde er, at det er klinisk forskning. Vi er med helt i front og er i fuld gang med at afprøve det på patienter. 

Louise Hansen

Hvad arbejder du med og hvad betyder dit arbejde for patienten?
Jeg har valgt forskningsarbejde, fordi jeg synes, det er spændende at være med helt i front af udviklingen. Vi arbejder bl.a. med at udtage, oprense og dyrke stamceller, som så efterfølgende indsprøjtes hos patienter med hjertesygdommen iskæmisk hjerteinfarkt. Formålet er, at disse celler skal medvirke til at danne nye blodkar hos patienterne, så hjertet kan få iltforsyningen tilbage. Stamcellerne, udtaget fra patientens knoglemarv, dyrkes i 6-8 uger og kan så injiceres hos patienten igen gennem lysken op til hjertet via et kateter. Der er kun to læger i Danmark, som udfører denne injektion med 10-40 millioner celler. Hidtil har vi brugt stamceller fra knoglemarven, men nu arbejder vi også med stamceller fra fedtvæv.

Hvad kan du bedst lide ved dit arbejde?
Mit arbejde er meget selvstændigt, og jeg kan stort set planlægge min arbejdstid selv. På afdelingen arbejder læger, PHD-studerende, en bioanalytiker, en laborant og en forsknings-sygeplejerske. Vi har et godt arbejdsmiljø og indgår alle i de fleste arbejdsfunktioner. Jeg får mulighed for at deltage i mange møder, kongresser, kurser og lignende både i ind- og udland. I det sidste år har jeg været til kongres i Barcelona, set på nyt udstyr i USA, deltaget i et symposium på Rigshospitalet, og til efteråret skal jeg på et uges kursus til England. Det er meget berigende at kunne deltage i udviklingen inden for det felt, jeg arbejder med.

Hvor arbejder du om 10 år?
På sigt vil jeg fortsat arbejde med forskning, og måske vil jeg videreuddanne mig med en master eller kandidatuddannelse. Det kan være en master i Public Health eller en Cand. scient. san. Det vil i større grad give mig mulighed for at udvikle nye opgaver.