Genveje


Klinik (praktik)Klinik (praktik)

Bioanalytikeruddannelsen har både teori og klinisk praksis i de fleste semestre. Du er på en klinik (praktik) i ca. 1/3 af uddannelsen, og det første kliniske undervisningsforløb ligger allerede i det første semester.

Du er garanteret en klinisk undervisningsplads

Når du er optaget på uddannelsen, garanterer vi kliniske undervisningspladser. Disse pladser er på uddannelseslaboratorier på hospitaler i Region Hovedstaden og i Region Sjælland. Da det kliniske undervisningsforløb foregår på hospitalerne, kaldes det klinisk undervisning.

I bioanalytikeruddannelsen anvendes betegnelsen klinik og ikke praktik. Derfor hedder det også kliniske undervisningssteder og ikke praktiksteder, og undervisningen, du modtager dér, omtales som klinisk undervisning.

Det er forskelligt, hvad man laver som bioanalytiker på de forskellige kliniske undervisningssteder, og du kommer til at prøve mange forskellige ting i disse undervisningsperioder. Læs mere om de forskellige opgavetyper.

Det kliniske undervisningsforløb

Oftest er I 2-6 studerende sammen på et klinisk undervisningssted. Der en plan for jeres undervisningsforløb, som er lagt af en bioanalytiker med en videreuddannelse til klinisk vejleder.

I en stor del af forløbet er du ved en analyse eller et apparatur. Her vil du enten være sammen med en klinisk underviser eller en bioanalytiker, som vejleder dig. Der kan også være små teoriforløb, hvor I får undervisning af den kliniske vejleder, og der er opgaver I skal løse på egen hånd. Efterhånden kommer du til at arbejde mere og mere selvstændigt.

Praktiske oplysninger

I det kliniske undervisningsforløb skal du være til stede på hospitalerne i gennemsnit 30 timer pr. uge. Mødetidspunkterne er sædvanligvis indenfor tidspunktet kl. 7.30 til 16.00 på alle hverdage.

De fleste studerende kommer i løbet af uddannelsen til at arbejde med patienter, og alle skal på et tidspunkt lære at tage blodprøver. I starten er du under tæt vejledning af en bioanalytiker.

Du skal selv betale udgifterne til transport til de kliniske undervisningspladser. Hvis du har søgt SU kan du søge Ungdomskort, der giver rabat på transport.

Kontakt

Har du spørgsmål, der omhandler praktik (klinisk undervisning), skal du kontakte:

Kliniske undervisningsforløb i forskellige specialer

Få et overblik over bioanalytikerspecialerne i en video på Rigshospitalets side om bioanalytikere.