Genveje


Tal og faktaTal og fakta

Fakta om bioanalytikeruddannelsen

- Bioanalytikeruddannelsen er en mellemlang videregående sundhedsuddannelse
- Længde: 210 ECTS
- Heraf 75 ECTS i praktik
- Optag: 147 studerende pr. år. Der er i alt ca. 420 studerende på uddannelsen.
- Studiestart 2 gange om året: 1. september og mandag i uge 6 (februar)
- Beskæftigelsesprocenten er 90-95%.
- Læs studieordningen her


Foto: Anne Trap-Lind

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse, BEK nr 652 af 29/06/2009

Evalueringer og undersøgelser

Vi foretager løbende evalueringer og undersøgelser, heriblandt dimittendundersøgelser, aftagerundersøgelser og studentertilfredshedsundersøgelser.

​Se evalueringer og undersøgelser for uddannelserne her:

Studentertilfredshedsundersøgelser

Dimittendernes vurderinger

Aftagernes vurderinger