Genveje


HistorieHistorie

Fra hospitalslaborant til bioanalytiker

Professionen

Bioanalytikerprofessionen er en forholdsvis ny profession. Bioanalytikere hed tidligere hospitalslaboranter. Hospitalslaboranter var uddannet til at foretage analyser, der krævede et godt håndelag. Efterhånden er mange af analyserne automatiseret, så nu skal bioanalytikere i højere grad være gode til at vurdere kvaliteten af det automatiserede udstyrs analyser.

Uddannelsen

De første hospitalslaboranter blev uddannet specialister inden for et enkelt speciale. Siden har det været en profession under konstant udvikling.

Hospitalslaborantuddannelsen var en mesterlæreuddannelse med fokus på håndværket, men i takt med den teknologiske udvikling inden for faget opstod der et øget behov for mere teori i uddannelsen. Derfor ændrede man i 1995 uddannelsen til en mellemlang videregående uddannelse. Samtidig blev uddannelsen en generalistuddannelse, hvilket betød, at man nu blev uddannet inden for alle fagets specialer og med et øget fokus på teorien.

Siden er bioanalytikeruddannelsen ændret yderligere og i dag ligger vægten på de generelle principper i bioanalyse. En bioanalytiker skal kunne vurdere kvaliteten af analyseresultater, kunne sætte sig ind i en nye analyser og vurdere dem. Størstedelen af undervisningen foregår nu på uddannelsesinstitutionen med en række kortere praktikophold i klinikken.

Uddannelser

Før 1958  Kurser på teknologisk Institut for laboratoriedamer 
 1958
Første uddannelse til klinisk kemisk hospitalslaborant starter i København og Århus
 1960'erne   
 
To nye uddannelsesretning i klinisk immunologi og patologisk anatomi 
 1996 Generalistuddannelse til Hospitalslaborant starter
 2001
Semesteropdelt professionsbacheloruddannelse starter
 2008 Modulopdelt professionsbacheloruddannelse starter 
 2016 Semesteropdelt professionsuddannelse starter

Kontakt Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen
Sigurdsgade 26
2200 København N

phm_bio@phmetropol.dk