Genveje


UddannelsenUddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der tager 3 ½ år. Uddannelsen veksler mellem undervisning på campus på Nørrebro og praktik på forskellige hospitalslaboratorier på hele Sjælland.

Ved studiestart september 2016 træder en ny studieordning i kraft for bioanalytikeruddannelserne i Danmark. Læs den nye studieordning her.

Faglige krav

På bioanalytikeruddannelsen skal du blive rigtig god til at forstå undersøgelser og analyser på laboratoriet, og hvordan du sikrer, at analysesvarene er af høj kvalitet. For at kunne det, skal du bruge mange forskellige fagligheder, fx. kemi, biologi, fysik og matematik. Samtidig skal du være god til at samarbejde med dine kollegaer på hospitalerne, og du skal kunne samarbejde med patienterne, hvis du vil arbejde i et speciale med patientkontakt.

De 6 specialer

Hospitalerne har forskellige specialer indenfor bioanalyse, og du vil derfor i løbet af uddannelsen få både teoretisk og praktisk undervisning inden for disse områder:

Fleksibel uddannelse

Uddannelsen veksler mellem undervisning på campus på Nørrebro og praktik på forskellige hospitalslaboratorier på hele Sjælland. Du er garanteret en praktikplads i hele studietiden. Læs mere om uddannelsens opbygning

Læs mere om fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på bioanalytikeruddannelsen.